Zmarł hm. Marek Medyński – Rozkaz Specjalny L.2/2021

Warszawa,16 kwietnia 2021 r.


ROZKAZ SPECJALNY L. 2/2021


Zuchy, Druhny i Druhowie!

Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o odejściu 16 kwietnia 2021 r. na wieczną wartę instruktora naszego hufca hm. Marka MEDYŃSKIEGO.

Druh Marek swoją przygodę z harcerstwem rozpoczął w 1976 roku, gdy wstąpił do Szczepu 288 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych. Przez lata zdobywał kolejne stopnie i pełnił szereg funkcji. Mocno związany z ruchem zuchowym – był drużynowym, instruktorem szczepu ds. zuchowych, instruktorem namiestnictwa zuchowego i namiestnikiem zuchowym. Wielokrotny komendant kursów zuchowych, kolonii i obozów. Włączał się aktywnie w działania na poziomie hufca – działał w komisji rewizyjnej, komisji stopni instruktorskich, sądzie harcerskim, był także członkiem komendy hufca. Przez 11 lat przewodził kapitule Tytułu Instruktora Roku. Był też autorem i wykonawcą pamiątkowego znaczka, który otrzymywali Instruktorzy Roku. Jednak najbardziej i najmocniej związany ze swoim macierzystym środowiskiem. Przez prawie 12 lat pełnił funkcję komendanta Szczepu 288 WDHiGZ im. Kornela Makuszyńskiego, a przez ostatnie 18 lat wspierał jego działania jako zastępca komendantki szczepu. Drugą pasją Marka był teatr. W 2007 roku powołał do życia Harcerski Teatr Paradox. Przez lata grupa teatralna odnosiła kolejne sukcesy przygotowując nowe występy, recitale, przedstawienia. Paradox brał udział w 2010 roku w Zlocie Stulecia Harcerstwa w Krakowie, podczas którego zaprezentował swoje przedstawienia.

Zapamiętamy Marka jako dobrego instruktora, który wykonywał sumiennie swoją pracę. Zawsze gotowy i chętny do pomocy. Kolejny instruktor dołącza do hufcowej niebiańskiej drużyny pozostawiając nas w smutku i rozpaczy.

Zuchy, Druhny i Druhowie!

  1. Zarządzam tygodniową żałobę w Hufcu Warszawa-Praga-Południe, obowiązującą
    od dzisiaj.
  2. Sztandary harcerskie polecam przepasać kirem, a na Krzyże Harcerskie polecam
    nałożyć czarne opaski.

    Czuwaj!
    hm. Piotr PISKORSKI