Szczep 288 i 112 WDHiGZ

kozioł szczepu 288

Szczep działa przy Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego przy ul. Kwatery Głównej 13 na Grochowie Małym i przy Szkole Podstawowej nr 154 im. Pawła Strzeleckiego przy ul. Leśnej Polanki 2 na Nowodworach w dzielnicy Białołęka. Drużyny 112 działają przy Szkole Podstawowej nr 141 na Grochowie Wielkim. Szczep Powstał w styczniu 1964 roku (pierwsze drużyny w 1961). Od 1992 nosi imię pisarza Kornela Makuszyńskiego.

Komenda

Komendantkaphm. Joanna Stefaniak
joanna.stefaniak@zhp.net.pl
Z-ca komendantkihm. Marek Medyński
marek.medynski@zhp.net.pl
Z-czyni komendantkipwd. Marzena Karolczuk
marzena.karolczuk@zhp.net.pl
Z-czyni komendantki ds. zuchowychphm. Marta Czajka
marta.czajka@zhp.net.pl
Z-ca komendantki ds. harcerskichphm. Michał Kujawa
michal.kujawa@zhp.net.pl
Kwatermistrzćw. Kamil Farys

Jednostki

112 Warszawska Drużyna Harcerska “Czirokezi”

Drużynową jest pwd. Maria Kalinowska maria.kalinowska@zhp.net.pl

Zbiórki odbywają się w piątki, w godzinach 18.00 – 19.30

288 Warszawska Gromada Zuchowa “Dreptusie”

Drużynową jest phm. Marta Czajka marta.czajka@zhp.net.pl

Zbiórki odbywają się w czwartki w godz. 17.30 – 19.00.

288 Warszawska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “Włóczykije”

Drużyna zrzesza młodzież z pionu harcerskiego i starszoharcerskiego

Drużynowym jest hm. Jacek Czajka  jacek.czajka@zhp.net.pl

Zbiórki odbywają się w piątki w godz. 17.30 – 19.30.

288 Warszawska Drużyna Harcerska “Watra”

Drużynowym jest phm. Michał Kujawa michal.kujawa@zhp.net.pl.

Zbiórki odbywają się w czwartki w godzinach 17.30 – 19.30.

Krąg Instruktorów Szczepu “Góra 288”

Krąg Instruktorów Szczepu “Góra 288” ma na celu wsparcie kadry prowadzącej drużyny, integrację instruktorów szczepu, a także badanie historii szczepu jak i rejestrację aktualnych wydarzeń z jego życia. Najbardziej znanym działaniem kręgu jest wystawa “Historia szczepu 288 WDHiGZ” obecna na imprezach szczepowych i hufcowych wraz z towarzyszącymi jej kolekcjami plakietek i proporczyków z zbiorów instruktorów kręgu.

Przewodniczącym kręgu jest hm. Marek Medyński marek.medynski@zhp.net.pl

Umundurowanie

Zuchy

chusta: 288 – zielona, 112 – żółta

getry: 288 – zielone z 2. białymi paskami, 112 – czarne gładkie

wywijki: 288 – białe, 112 – żółte

nakrycie głowy: chłopcy czapka basebolówka oliwkowa ZHR, dziewczynki kapelusz zuchowy szary ZHP.

spodnie długie: w miarę możliwości 288 – oliwkowe, 112 czarne

Harcerze

chusta: 288 – zielona, 112 – żółto-czarna

getry: 288 – zielone z 2. białymi paskami, 112 – czarne gładkie

wywijki: 288 – białe, 112 – żółte

nakrycie głowy: 10-12 lat rogatywka harcerska, chłopcy zielona, dziewczyny szara; od 13 roku kapelusz miękki chłopcy zielony, dziewczyny czarny.

spodnie długie: bojówki 288 – oliwkowe, 112 – czarne