Symbole

Plakietka hufca

Hufiec Warszawa-Praga-Południe im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty używa plakietki “Godło Hufca”. Plakietka Godło Hufca przedstawia Syrenę na czerwonym tle, w prawym ręku trzymającą miecz w lewym Odznakę Kościuszkowską. Otoczona jest ona tekstem “ZHP-HUFIEC WARSZAWA PRAGA-POŁUDNIE”. Plakietka posiada trzy stopnie:

  1. Biała syrenka w białym kręgu na czerwonym tle
  2. Żółta syrenka w żółtym kręgu na czerwonym tle
  3. Żółta syrenka trzymająca szarą Odznakę Kościuszkowską w żółtym kręgu na czerwonym tle

Ponadto w 2011 roku członkowie hufca nosili plakietkę jubileuszową – białą syrenkę w białym kręgu na ciemnozielonym tle.

Plakietka I stopnia jest podstawowa plakietką miejscową, którą noszą członkowie drużyn i instruktorzy hufca. Plakietki II i III stopnia otrzymuje się podczas apeli Rajdu Olszynka Grochowska i zlotu hufca.

Hymn hufca

słowa i muzyka: hm. Danuta Rosner

Wysoko podnieśmy sztandary, idei naszych treść,
Niech złotem i gamą kolorów radosną głoszą wieść,
Że młodzi Kościuszkowcy gotowi zawsze trzymać straż,
By pokój narody jednoczył, a uśmiech zdobił twarz.

Więc marsz, więc marsz, więc naprzód hufiec nasz
I nigdy ani kroku w tył,
Wszak myśl i czyn rodzi się w każdym z nas,
By harcerz dla Ojczyzny żył.

Niech płoną harcerskie ogniska, wzniecając ciągły żar,
By w sercach na zawsze pozostał przyjaźni naszej czar.
My młodzi Kościuszkowcy żołnierskie imię będziem strzec,
Gotowi do każdej ofiary za Pospolitą Rzecz.

Więc marsz, więc marsz, więc naprzód hufiec nasz
I nigdy ani kroku w tył,
Wszak myśl i czyn rodzi się w każdym z nas,
By harcerz dla Ojczyzny żył.

Tytuł Instruktora Roku

Tytuł instruktora roku jest przyznawany najaktywniejszym instruktorom, który w swoim życiu kieruje się wartościami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz w Zobowiązaniu Instruktorskim. Tytuł otrzymuje corocznie jedna osoba podczas Dnia Myśli Braterskiej. Tytuł jest oznaczony na patce prawej kieszeni munduru harcerskiego, srebrnym znaczkiem w kształcie prostokąta z wygrawerowanym napisem „Instruktor Roku” i wybitym rokiem, za który został przyznany. W skład kapituły tytułu instruktora roku wchodzi przewodniczący hm. Marek Medyński oraz troje instruktorów roku z ostatnich trzech lat.

Niezawodny Przyjaciel Hufca

Tytuł niezawodnego przyjaciela hufca jest przyznawany od 2020 podczas hufcowego Dnia Myśli Braterskiej. Jest on wyróżnieniem dla najważniejszych partnerów hufca i drużyn czyli rodzin harcerzy i instruktorów, którzy choć nie noszą mundurów wspierają działanie jednostek.