Władze

Zgodnie z statutem ZHP jednostką terenową – hufcem zarządza komenda hufca z komendantem na czele i skarbnikiem hufca w jego składzie. W hufcu jest też jednostka kontrolująca – komisja rewizyjna. Hufiec może również posiadać koleżeński sąd harcerski.

Komenda hufca

FunkcjaPełniący funkcję
Komendant hufcahm. Piotr Piskorski
piotr.piskorski@zhp.net.pl
Skarbnik hufca, instr. ds. programuhm. Zuzanna Pacholczyk
zuzanna.pacholczyk@zhp.net.pl
Zastępczyni ds. organizacyjnychphm. Anna Bodzińska
anna.bodzinska@zhp.net.pl
Instruktorka ds. kształcenia i pracy z kadrąphm. Justyna Piwowar
justyna.piwowar@zhp.net.pl

Komisja rewizyjna

FunkcjaPełniący funkcję
Przewodniczący komisjihm. Krzysztof Rudziński
krzysztof.rudzinski@zhp.net.pl
Zastępca przewodniczącegophm. Krzysztof Kowalczyk
Sekretarz komisjiphm. Elżbieta Świderska-Tyszka
Członek komisjipwd. Adrian Rozbicki

Sąd harcerski

FunkcjaPełniący funkcję
Przewodniczący sąduhm. Jacek Czajka
jacek.czajka@zhp.net.pl
Członkini sąduhm. Grażyna Kozińska
Członek sąduhm. Adam Czetwertyński

Rada szczepowych

Rada szczepowych jest nieformalnym ciałem doradczym komendy hufca. Składa się z komendantów szczepów, drużynowych samodzielnych drużyn. W spotkaniach mogą uczestniczyć również namiestnicy, komisja rewizyjna oraz instruktorzy zespołów hufca.