Kręgi Instruktorskie

Krąg to jednostka zrzeszająca instruktorów i starszyzny – dorosłych członków Związku Harcerstwa Polskiego. Wspiera on realizację misji ZHP, działanie lokalnego harcerstwa, ale także rozwój jego członków, podnoszenie ich kwalifikacji wychowawczych.

Instruktorski Krąg Pokoleń „Romanosy”

Krąg zrzesza 40 instruktorów seniorów i starszyzny hufca. Krąg “Romanosy” przede wszystkim zajmuje się historią hufca i harcerstwa na terenach Grochowa, Gocławia, Kamionka, Saskiej Kępy, Wawra, Rembertowa i Wesołej. Krąg wydaje publikacje książkowe na temat metodyki zuchowej i historii harcerstwa oraz kwartalnik Zuchmistrz.

Komendantką kręgu jest hm. Róża Karwecka (rozakar@interia.eu). Adres e-mail kręgu ikpromanosy@pragapoludnie.zhp.pl

Wizytówka kręgu na stronie Wydziału Seniorów i Starszyzny GK ZHP 

Krąg Instruktorów i Starszyzny im. x. Józefa Poniatowskiego

Krąg działa przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza przy ul. Saskiej 59. Zrzesza on osoby związane z dawnym 3 Szczepem WDHiZ im. x. Józefa Poniatowskiego.

Przewodniczącą jest hm. Ewa Lachiewicz-Walińska (ewa.lachiewicz@zhp.net.pl).

Krąg Instruktorski Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku

Krąg Instruktorski Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku zrzesza instruktorów szczepów i drużyn NS.

Przewodniczącą kręgu jest phm. Marta Kuklińska (mmk@akdil.pl).