Szczep 32 WDHiGZ “Knieja”

logo szczepu 32

Szczep działa przy Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu AK “Zośka” przy ul. Osieckiej 28/32 na Witolinie. Szczep nosi imię instruktora i żołnierza AK Stanisława Sieradzkiego “Śwista”.

Komenda

Komendantka szczepuphm. Agata Plewa
a.plewa@zhp.net.pl
Z-czyni komendantkiphm. Karolina Kubicka
karolina.kubicka@zhp.net.pl
KwatermistrzHO Adam Skorupski
adam.skorupski@zhp.net.pl

Jednostki

32 Warszawska Gromada Zuchowa “Villagxo”

Drużynową jest sam. Daria Spysińska daria.spysinska@zhp.net.pl

Zbiórki odbywają się w piątki o godzinie 16.00 – 17.30.

32 Warszawska Gromada Zuchowa “Bajkolandia”

Drużynową jest Daria Strumiłło

Zbiórki odbywają się we wtorki w godzinach 17.00 – 18.30.

32 Warszawska Drużyna Harcerska “Wanta”

Drużynowym jest HO Adam Skorupski adam.skorupski@zhp.net.pl

Zbiórki odbywają się w piątki w godzinach 17.30 – 19.00.

32 Warszawska Drużyna Starszoharcerska

Drużynową jest Weronika Janik weronika.janik@zhp.net.pl

Zbiórki odbywają się we wtorki od 18.30, w środy od 18.00 lub w soboty.