Kontakt

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe 
im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

ul. Samolotowa 2
03-984 Warszawa

KRS: 0000268913

Kontakt bezpośredni

Komendant hufca – hm. Piotr Piskorski piotr.piskorski@zhp.net.pl

Zlecenie operacji finansowych przez szczepowych zlecenie@grupy.zhp.net.pl

Obsługa strony, ewidencja ZHP – pwd. Bogdan Ciechomski bogdan.ciechomski@zhp.net.pl

Dane do faktur

Chorągiew Stołeczna ZHP
01-067 Warszawa, ul. Piaskowa 4
NIP: 527-252-61-38

Numery rachunków bankowych

Konto główne Komendy Hufca ZHP Praga Południe w Banku PEKAO S.A.:

12 1240 1095 1111 0010 0680 9341

Składki członkowskie

43 1240 6159 1111 0010 4719 4172

Jednostki

Obozy, kolonie, zloty