Strefa instruktorska

Druhny i Druhowie,

W związku z polityką komunikacji wewnętrznej ZHP wszystkie dokumenty zostały przeniesione do aplikacji Sharepoint. dostęp do nich wymaga konta poczty elektronicznej w domenie zhp.net.pl.

Strefa Instruktorska w witrynie Sharepoint

e-Stołeczna w witrynie Sharepoint

dokumenty wewnętrzne ZHP w witrynie Sharepoint

Adresy w tej domenie są również wymagane do administracji systemu Tipi oraz prowadzenia korespondencji związanej z działalnością harcerską, dają również dostęp do szkoleń na platformie MS Stream

Aby założyć pocztę należy wypełnić formularz na stronie https://helpdesk.zhp.pl


System Tipi

System Tipi ma na celu nie tylko zebranie w jednym miejscu informacji na temat wszystkich członków naszej organizacji, ale również stanowić bazę wiedzy o naszych harcerzach i działających jednostkach. Na ten moment dostępnych jest wiele funkcjonalności, takich jak dodawanie i edytowanie informacji o jednostkach na każdym poziomie; uzupełnianie informacji na temat zdobytych osiągnięć naszych podopiecznych, m.in. zdobyte stopnie i sprawności; gromadzenie dokumentacji w postaci podpięć rozkazów.

Administrator i operator systemu muszą mieć konto w domenie zhp.net.pl. Harcerze i ich rodzice do podglądu swoich danych używają loginu i hasła utworzonych przez siebie po kliknięciu w link wysłany na dowolny adres pocztowy.

Odnośniki

https://tipi.zhp.pl – strona systemu

https://pomoc.zhp.pl/display/NE – pomoc systemu Tipi