Ostatnia droga śp. hm. Marka Medyńskiego

W piątek 23 kwietnia w Warszawie pożegnaliśmy śp. hm. Marka Medyńskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą świętą, którą w kościele pw. Najczystszego Serca Maryi odprawili wikariusz parafii ks. Tomasz Kowalczyk oraz kapelan hufca ks. Marek Zdanowicz. Msza dzięki uprzejmości księdza proboszcza była transmitowana na kanale YouTube parafii.
Ksiądz Marek w swojej homilii wspominał zmarłego i wskazywał jego wielkie przywiązanie do harcerskiej służby. Przedstawił zebranym przedsięwzięcia, których podejmował się druh Marek. Wspomniał o wielu funkcjach, które zmarły pełnił w hufcu, a także o największej pasji ostatnich lat – o Teatrze Muzycznym Paradox.
Pod koniec mszy zmarłego w imieniu wspólnoty hufcowej pożegnał komendant hufca hm. Piotr Piskorski. W swojej wypowiedzi nawiązał do Prawa Zucha, które przyświecało przez lata instruktorskiej drodze druha Marka. Komendant odniósł poszczególne punkty prawa do życia zmarłego. Druh Marek decyzją Przewodniczącego ZHP został pośmiertnie odznaczony Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Krzyż na ręce najbliższych przekazała komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP hm. Paulina Gajownik. Zmarłego pożegnał też przedstawiciel Teatru Muzycznego Paradox, a także w formie wiersza przedstawicielka wychowanków druha Marka. List pożegnalny od rodziny odczytał hm. Stanisław Matysiak.
Po zakończeniu nabożeństwa prochy śp. hm. Marka Medyńskiego zostały złożone w grobie rodzinnym na cmentarzu we Włochach (ul. Na krańcu 1).
Druha Marka zapamiętamy jako skromnego, pracowitego i dobrego i radosnego człowieka. Jak na zakończenie swej wypowiedzi wspomniał komendant „nie żegnamy się, mówimy sobie do zobaczenia!”. Zatem Marku, do zobaczenia – tam na niebieskich połoninach.

Nagranie transmisji uroczystości dostępne jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=lXbtq_5AggU&t=2619s