Szczep 419 WDHiGZ NS

Szczep zrzesza trzy jednostki

Gromadę zuchową 419 WGZ NS Leśne Skrzaty;
Gromadę zuchową 419 WGZ NS Zielone Ludki;
Drużynę harcerską 419 WDH NS Przyrodnicy;

Działa przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 102 przy ul. Przedwiośnie 1. Komendantką szczepu jest phm. Iwona Jastrzębska-Sekuła