Copyright

Copyright © 2003-2017 Związek Harcerstwa Polskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przygotowanie strony:
Zespół Promocji i Informacji Komendy Hufca ZHP Praga Południe
zpi@pragapoludnie.zhp.pl

System poczty elektronicznej hufca obsługuje Google Inc.

Za zawartość merytoryczną serwisu odpowiada p.o. szefa Zespołu Promocji i Informacji hm. Adam Czetwertyński (adam.czetwertynski@pragapoludnie.zhp.pl).

Obsługą techniczną serwisu zajmuje się Zespół Promocji i Informacji (webmaster@pragapoludnie.zhp.pl).

Fotografie wykorzystane w oprawie serwisu, jeżeli nie podano inaczej: © 2001-2009 HAAP Media Ltd, a subsidiary of Getty Images.

Oprawa graficzna bazuje na: Gorlan Premiumcmsthemes

Grafika zacieghufca.png bazuje na grafice autortwa Mfloryan (licencja CC-BY-2.5).