Szczep 31 WDHiGZ im. Alka Dawidowskiego

Szczep zrzesza cztery jednostki:

Gromadę zuchową 31 WGZ Narnia;
Drużynę harcerską 31 WDH Kamuflaż ;
Drużynę starszoharcerską 31 WDSH Kantakya;
Krąg Instruktorów i Starszyzny Szczepu 31 WDHiGZ;

Komentem szczepu jest phm. Marcin Jóźwiak (marcin.jozwiak@pragapoludnie.zhp.pl).

Strona internetowa: http://szczep31.pragapoludnie.zhp.pl