Zjazd hufca zakończony!

We wtorek 29 października odbyła się druga część zjazdu hufca. Przez pięć godzin instruktorzy dyskutowali o przyszłości naszej wspólnoty. Podczas zjazdu zmieniono skład komendy, podjęto uchwały, dyskutowano o kształceniu w hufcu. 
Na początku drugiej części zjazdu komendant hufca przypomniał, że 29 października przypada pierwsza rocznica śmierci hm. Stefana Romanowskiego. Instruktorzy uczcili pamięć druha Stefana minutą ciszy. Następnie zjazd przyjął zmieniony porządek obrad. Wybrane na pierwszej części druhny Zuzia i Anna złożyły rezygnację z pełnionych funkcji. Komendant wnioskował o poszerzenie składu komendy i wybór nowych członków komendy. Zjazd hufca wybrał komendę w składzie: hm. Zuzanna Pacholczyk (skarbnik hufca), phm. Anna Bodzińska (zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych), phm. Justyna Piwowar (członkini komendy ds. kształcenia i pracy z kadrą). Nie została wybrana osoba na funkcję programowca hufca. Tę funkcję pełnić będzie dalej hm. Zuzanna Pacholczyk.

Podczas zjazdu instruktorzy dyskutowali o projektach uchwał. Przyjęte zostały te o uczczeniu druha Stefana, o ośrodku w Ocyplu. Kadra rozmawiała także o stanowisku dotyczącym zobowiązań hufca wobec komendy chorągwi. Instruktorzy dyskutowali także na temat koncepcji kształcenia. 

Podczas zjazdu wybrana została także delegatka na zjazd chorągwi. Ponownie została wybrana druhna Kinga Żelechowska-Matysiak.

Przed nową komendą i instruktorami hufca wiele wyzwań.