Kapituła Instruktora Roku

Tytuł instruktora roku jest przyznawany najaktywniejszym instruktorom, który w swoim życiu kieruje się wartościami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz w Zobowiązaniu Instruktorskim. Tytuł otrzymuje corocznie jedna osoba podczas Dnia Myśli Braterskiej. Tytuł jest oznaczony na patce prawej kieszeni munduru harcerskiego, srebrnym znaczkiem w kształcie prostokąta z wygrawerowanym napisem „Instruktor Roku” i wybitym rokiem, za który został przyznany. W skład kapituły tytułu instruktora roku wchodzi przewodniczący hm. Marek Medyński oraz troje instruktorów roku z ostatnich trzech lat.

Skład Kapituły Tytułu Instruktora Roku

Przewodniczący kapituły hm. Marek Medyński
Członek kapituły phm. Karolina Kubicka
Członkini kapituły pwd. Agata Plewa
Członek kapituły phm. Marcin Jóźwiak

Instruktorzy Roku

za rok 2005 pwd. Magdalena Kowalczyk
za rok 2006 phm. Karol Gzyl
za rok 2007 phm. Joanna Stefaniak
za rok 2008 phm. Zuzanna Pacholczyk
za rok 2009 pwd. Anna Bodzińska
za rok 2010 phm. Aneta Chabowska
za rok 2011 phm. Krystyna Mamak
za rok 2012 pwd. Marzena Kowalska
za rok 2013 phm. Rafał Molasy
za rok 2014 phm. Kinga Żelechowska
za rok 2015 phm. Stanisław Matysiak
za rok 2016 pwd. Karolina Kubicka
za rok 2017 pwd. Agata Plewa
za rok 2018 phm. Marcin Jóźwiak