hm. Danuta Rosner

Danuta Rosner (1926-2020)

Z ogromnym żalem informujemy, że 21 lipca w wieku 94 lat odeszła na wieczną wartę zasłużona instruktorka naszego hufca hm. Danuta Rosner.

Druhna Danusia, Ślązaczka, wychowanka środowiska krakowskiego ZHP, od 1962 r. uczyła języka polskiego i wychowania muzycznego najpierw w anińskiej szkole przy ul. Kajki, a następnie w XXVI LO im. gen. Henryka Jankowskiego „Kuby”. Tam założyła i przez wiele lat prowadziła Szczep 147 Warszawskich Drużyn Harcerskich „Błękitni” im. Tadeusza Sygietyńskiego. W szczepie wychowały się setki młodzieży, którym druhna Rosner zaszczepiała dwie pasje – zamiłowanie do turystyki i zainteresowanie kulturą. „Błękitni” wielokrotnie brali udział w Operacji „Bieszczady 40”, a ich komendantka kierowała stanicą chorągwianą w Lisznej. Była także komendantką wielu obozów stałych i wędrownych. Pisała teksty piosenek i komponowała. Była między innymi autorką hymnu Hufca Praga-Południe. Prowadziła świetny chór szczepu, występujący na wielu reprezentacyjnych imprezach hufca.

Druhna Rosner była także zasłużoną członkinią Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Była odznaczona Orderem Uśmiechu i przez lata pracowała jako  wicekanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

Druhna Danusia była niezwykle przyjazna innym ludziom, zawsze radosna, uśmiechnięta, pełna optymizmu życiowego. Gdy wawerscy harcerze wyszli z inicjatywą usamodzielnienia się i odejścia z Hufca Praga-Południe, w pełni poparła tę koncepcję.

Hm. Danuta Rosner była kawalerem wielu odznaczeń, m.in. Krzyża Oficerskiego i Kawalerskiego OOP, Medalu KEN, Złotego Krzyża „Za zasługi dla ZHP”, odznaczeń PTTK.

Bardzo będzie nam jej brakować.