Zuchy 2 19.09.17.jpg

Namiestnictwo zuchowe w akcji

We wtorek 19 września w siedzibie hufca odbyła się pierwsza w nowym roku harcerskim zbiórka kadry namiestnictwa zuchowego. W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby, które reprezentowały prawie wszystkie gromady działające w naszym hufcu. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość lepszego zintegrowania się. Zostali podzieleni na pary, po czym w każdej dwójce tak połączeni, że każda z osób miała jedną rękę i nogę "sprawną". W parach mieli za zadanie wykonać kilka poleceń (np. zawiązać but, wbić gwóźdź czy złożyć origami). Po grze uczestnicy poznali nowe elementy obrzędowości namiestnictwa.

Przypominamy, że nadal czekamy na spóźnialskich drużynowych, których prosimy, aby jak najszybciej dostarczyli swój fragment obrzędowości. Później uczestnicy uczyli się słów nowej piosenki, która została napisana przez Darię Strumiłło ze Szczepu 32 WDHiGZ. Szło nam nieźle, chociaż jeszcze wiele pracy przed nami. Pod koniec spotkania uczestnicy wspominali wyjazd do Krakowa. Zostały także przyznane nagrody za najlepsze zdjęcia z eskapady. Zbiórka zakończyła się występem światowej sławy Magika Barta! Wierzymy, że na kolejnej zbiórce pojawi się nas jeszcze więcej.

PP