ksi 14 09 17.jpg

Komisja stopni instruktorskich pracuje

W czwartek 14 września po przerwie wakacyjnej wznowiła pracę komisja stopni instruktorskich. Podczas pierwszego spotkania omówiono cztery próby. Trzy rozmowy dotyczyły otwarcia prób na stopień przewodnika, jedna przeniesienia realizacji próby z komisji przy GK do naszej komisji.

W spotkaniu uczestniczyła także phm. Karolina Kubicka, która w roli obserwatora przyglądała się pracy komisji. Jest to nowa propozycja komisji dla osób posiadających stopień podharcmistrza. Obserwator uczestniczy w dwóch spotkaniach komisji. Przed posiedzeniem otrzymuje komplet materiałów. Obserwator ma możliwość zaopiniowania przesłanych dokumentów a także wyrażenia swojego zdania podczas spotkania. Wierzymy, że dzięki tej możliwości instruktorzy, mogący być opiekunami prób, będą lepiej przygotowani do wypełniania zadań opiekowania się swymi podopiecznymi. 

W czasie spotkania członkowie komisji omówili także program zbliżających się warsztatów dla członków komisji i opiekunów prób. Przypominamy, że odbędą się one w czwartek 21 września od godziny. 18.00 w siedzibie hufca.

Kolejne posiedzenie komisji już w październiku. Zapisał się już na nie komplet chętnych do rozmowy. To dobry znak! Zapisujcie się na spotkanie listopadowe! 

PP