Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego

Przewodniczący zespołu, kapelan hufca 

ks. Marek Zdanowicz

Sekretarz zespołu phm. Anna Bodzińska

Członkini zespołu

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska
Członek zespołu hm. Jacek Czajka

Członek zespołu

hm. Stanisław Matysiak

Współpracownik zespołu:

- phm. Krystyna Mamak

Misja

Misją zespołu jest wspieranie rozwoju duchowego harcerzy i zuchów Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe.

Plan pracy i materiały