Spotkanie Rady Szczepowych

Listopadowa rada szczepowych

We wtorek 12 listopada odbyła się kolejna rada szczepowych. Była to pierwsza, której przewodził nowy komendant hufca hm. Piotr Piskorski. W spotkaniu udział wzięli skarbnik hufca, zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych, komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku, przewodnicząca IKP "Romanosy", przewodniczący sądu harcerskiego, instruktorzy szczepów 288 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, 420 WDHiGZ. Podczas rady omówione zostały bieżące sprawy hufca. 

Spotkanie z kandydatem na funkcję komendanta hufca

We wtorek 3 września zebrała się pierwsza w tym roku harcerskim rada szczepowych. W spotkaniu uczestniczyli komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ. Podczas rady omówiono bieżące sprawy hufca. Instruktorzy omawiali m.in. udział harcerzy w wolontariacie Półmaratonu Praskiego, podsumowali akcję letnią i omówili sprawy finansowe. Po zakończeniu rady odbyło się spotkanie z kandydatem na funkcję komendanta hufca - hm. Piotrem Piskorskim.

Czerwcowa rada szczepowych

We wtorek w siedzibie hufca odbyła się ostatnia w tym roku harcerskim rada szczepowych. W spotkaniu uczestniczyli komendantka hufca, komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, instruktorzy szczepu 295 WDHiGZ, drużynowa 296 WWDH Wir, namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku, przewodniczący i członek komisji rewizyjnej. Podczas spotkania poruszone były aktualne sprawy hufca.

Majowa rada szczepowych

7 maja w lokalu przy ul. Samolotowej na comiesięcznym spotkaniu zebrali się szczepowi i ich przedstawiciele ze środowisk 31, 32, 160, 288, 295, 420. Obecni byli: przewodniczący Komisji Rewizyjnej i namiestnik NS. Spotkanie prowadziła komendantka hufca.

Marcowa rada szczepowych

We wtorek 5 marca odbyła się kolejna w tym roku rada szczepowych. W spotkaniu uczestniczyli komendantka hufca, skarbnik hufca, komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, 420 WDHiGZ, instruktorzy szczepu 288 WDHiGZ, namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku, szef zespołu historycznego, szef zespołu reprezentacyjnego. Podczas rady zostały omówione sprawy bieżące hufca.

Lutowa rada szczepowych

We wtorek 12 lutego spotkała się po raz kolejny w tym roku rada szczepowych. W spotkaniu udział wzięli komendantka hufca, skarbnik hufca, komendanci szczepów 31 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, instruktorzy szczepów 32 WDHiGZ, 288 WDHiGZ, namiestnik Nieprzetartego Szlaku, namiestniczka zuchowa, przewodnicząca komisji stopni instruktorskich, przewodniczący zespołu historycznego. Podczas rady instruktorzy rozmawiali o bieżących sprawach hufca oraz planach na najbliższe miesiące.

Styczniowa rada szczepowych

We wtorek 8 stycznia przy ul. Samolotowej odbyła się pierwsza w tym roku rada szczepowych. W spotkaniu uczestniczyli komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 420 WDHiGZ, instruktorzy szczepów 288 WDHiGZ, 420 WDHiGZ, Namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku, skarbnik hufca. Radę prowadziła komendantka hufca. 

Grudniowa rada szczepowych w świetle latarki

We wtorek 4 grudnia po raz ostatni w tym roku kalendarzowym spotkała się rada szczepowych. Spotkanie po raz pierwszy odbyło się w nowej siedzibie hufca przy ul. Samolotowej 2. W radzie uczestniczyli komendanci szczepów: 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, 420 WDHiGZ, drużynowi: 32 WDH Wanta, 288 WDH Watra, 293 WDH NS Różana Piechota, 296 WWDH Wir, namiestnik drużyn NS, instruktor szczepu 420 WDHiGZ, członkowie komendy hufca i komendantka hufca.

Strony