Spotkanie Rady Szczepowych

Marcowa rada szczepowych

W pierwszy wtorek marca odbyła się kolejna rada szczepowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele większości środowisk i zespołów hufca. Obecni byli komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, instruktorzy szczepów 288 WDHiGZ, 420 WDHiGZ, przewodniczący sądu harcerskiego, szefowa zespołu programowego, namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku, przewodnicząca i instruktorzy IKP "Romanosy" oraz członkowie komendy hufca. Spotkanie prowadził komendant hufca.

Styczniowa Rada Szczepowych

W pierwszy wtorek miesiąca (a zarazem i roku) w siedzibie hufca odbyła się kolejna Rada Szczepowych. W spotkaniu uczestniczyli komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, instruktorzy szczepów 288 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, 420 WDHiGZ, drużynowa 296 WWDH "Wir", namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku, przewodnicząca i instruktor IKP "Romanosy", przewodniczący Sądu Harcerskiego oraz cała komenda hufca. Zbiórce przewodził komendant hufca.

Grudniowa rada szczepowych

W pierwszy wtorek grudnia odbyła się kolejna rada szczepowych. Tym razem w spotkaniu udział wzięli komendanci szczepów 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, instruktorzy szczepów 32 WDHiGZ, 288 WDHiGZ, 420 WDHiGZ, drużynowa 296 WWDH "Wir", namiestnik Namiestnictwa drużyn Nieprzetartego Szlaku, przewodnicząca IKP "Romanosy", przewodniczący Sądu Harcerskiego. Spotkaniu przewodził komendant hufca, obecna była także zastępczyni ds. organizacyjnych.

Listopadowa rada szczepowych

We wtorek 12 listopada odbyła się kolejna rada szczepowych. Była to pierwsza, której przewodził nowy komendant hufca hm. Piotr Piskorski. W spotkaniu udział wzięli skarbnik hufca, zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych, komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku, przewodnicząca IKP "Romanosy", przewodniczący sądu harcerskiego, instruktorzy szczepów 288 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, 420 WDHiGZ. Podczas rady omówione zostały bieżące sprawy hufca. 

Spotkanie z kandydatem na funkcję komendanta hufca

We wtorek 3 września zebrała się pierwsza w tym roku harcerskim rada szczepowych. W spotkaniu uczestniczyli komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ. Podczas rady omówiono bieżące sprawy hufca. Instruktorzy omawiali m.in. udział harcerzy w wolontariacie Półmaratonu Praskiego, podsumowali akcję letnią i omówili sprawy finansowe. Po zakończeniu rady odbyło się spotkanie z kandydatem na funkcję komendanta hufca - hm. Piotrem Piskorskim.

Czerwcowa rada szczepowych

We wtorek w siedzibie hufca odbyła się ostatnia w tym roku harcerskim rada szczepowych. W spotkaniu uczestniczyli komendantka hufca, komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, instruktorzy szczepu 295 WDHiGZ, drużynowa 296 WWDH Wir, namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku, przewodniczący i członek komisji rewizyjnej. Podczas spotkania poruszone były aktualne sprawy hufca.

Majowa rada szczepowych

7 maja w lokalu przy ul. Samolotowej na comiesięcznym spotkaniu zebrali się szczepowi i ich przedstawiciele ze środowisk 31, 32, 160, 288, 295, 420. Obecni byli: przewodniczący Komisji Rewizyjnej i namiestnik NS. Spotkanie prowadziła komendantka hufca.

Marcowa rada szczepowych

We wtorek 5 marca odbyła się kolejna w tym roku rada szczepowych. W spotkaniu uczestniczyli komendantka hufca, skarbnik hufca, komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, 420 WDHiGZ, instruktorzy szczepu 288 WDHiGZ, namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku, szef zespołu historycznego, szef zespołu reprezentacyjnego. Podczas rady zostały omówione sprawy bieżące hufca.

Strony