Spotkanie Komendy Hufca

Spotkanie komendy hufca w Dniu Dziecka

W Dniu Dziecka 1 czerwca w naszym baraku nad Wisłą po raz kolejny spotkała się komenda hufca. Obecni byli, choć niektórzy spóźnieni, wszyscy członkowie. Rozmawialiśmy o najbliższej imprezie, tj. święcie hufca, które odbywa się 9-11 czerwca w miejscu dobrze znanym nieco starszej kadrze oraz uczestnikom jesiennego kursu przybocznych – w Chorągwianej Szkole Wolontariuszy w Starej Dąbrowie.

Kwietniowe spotkanie komendy hufca

We wtorek 26 kwietnia, wyjątkowo w dniu hufcowym, spotkała się komenda hufca. Podstawowym i najważniejszym zadaniem komendy było omówienie projektu przyszłorocznego planu pracy. Komenda zdecydowała, że po kompleksowym przygotowaniu planu zostanie on 22 maja skierowany do konsultacji do szczepów, drużyn i zespołów hufca. Komenda proponuje, by 2 czerwca zorganizować dyskusję o planie, aby móc przekazać zatwierdzony plan szczepowym na czerwcowej radzie.

Spotkała się komenda hufca

W środę 20 maja w pełnym gronie spotkała się komenda hufca. Komenda zatwierdziła nasze wspólne jesienne terminy: - 11-13 września - startówka instruktorska w Ciechanowie i okolicach, - 3 października - zjazd hufca, - 10 października - święto pieczonego ziemniaka, - 11 listopada - rajd Młodego Kościuszkowca.

Jeszcze jedna zbiórka komendy

We wtorek 24 czerwca w godzinach wieczornych na nadzwyczajnej zbiórce w pełnym składzie spotkała się komenda hufca. Podstawowym tematem była nowa koncepcja zarządzania ośrodkiem w Ocyplu. Komenda dąży do takiej konstrukcji prawnej, by móc zdobywać środki na remonty i rozbudowę ośrodka z funduszy wojewódzkich i powiatowych. Za przygotowanie projektu innego zarządzania ośrodkiem odpowiedzialny jest nowy członek komendy phm. Marcin Jóźwiak. 

Ostatnia zbiórka komendy hufca w tym roku harcerskim

W mininy poniedziałek 16 czerwca w pełnym składzie spotkała się komenda hufca. W zbiórce uczestniczyła także czwórka namiestników oraz szczepowa 32 WDHiGZ. 

Po spotkaniu komendy hufca

14 kwietnia na kolejnym spotkaniu zebrała się komenda hufca, obecni też byli namiestnicy: zuchowy, harcerski i starszoharcerski. 

Komenda omówiła sytuację, jaka ma miejsce w niektórych środowiskach naszego hufca. Komenda podjęła decyzję, iż będzie się starać reaktywować Szczep 297 oraz podejmie rozmowy z niektórymi instruktorami w celu poprawienia atmosfery w ich środowiskach. 

Spotkanie komendy hufca

15 marca w pełnym składzie na roboczym posiedzeniu spotkała się komenda hufca.  Podjęto dyskusję na temat istotnych dla naszego środowiska problemów: 

Spotkanie komendy hufca

W piątek 7 lutego w swej zimowej siedzibie spotkała się komenda hufca. Najważniejszym i długo rozważanym tematem była propozycja Komendy Chorągwi finansowania KCh przez hufce. Suma, jaką mają rocznie wpłacić hufce, przekracza pół miliona złotych.

Strony