O hufcu

Hufiec ZHP Warszawa-Praga-Południe ma już ponad 50 lat. Związek Harcerstwa Polskiego reaktywowano w grudniu 1956 roku, a już w 1957 r. na terenie ówczesnych Pragi-Południe i Wawra powstało pięć hufców: Anin, Falenica, Grochów, Saska Kępa i Rembertów. Po wielu przekształceniach 1 września 1961 r. z czterech pierwszych utworzono Hufiec Warszawa-Praga-Południe, do którego w 1963 dołączył Hufiec Rembertów.

Pierwszy zlot hufca odbył się w 1962 r. Na boisku przy ulicy Siennickiej został przekazany pierwszy sztandar. W 1966 roku hufiec przystąpił do zdobywania imienia. Przeprowadzono wtedy akcję Bohater. Harcerze poszukiwali imion dla swoich drużyn i szczepów, poznawali też historię 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. W ciągu akcji przeprowadzali akcje zarobkowe na nowy sztandar hufca. Zarobione pieniądze należało przekazać w monetach o nominale 10 zł z popiersiem Kościuszki. Doszło do tego, że niektóre drużyny musiały jeździć do Śródmieścia, aby rozmienić pieniądze, gdyż w naszej dzielnicy po prostu zabrakło 10-złotowych monet.

14 stycznia 1967 r. w Sali Kongresowej podsumowano akcję. W obecności 3000 harcerzy i gości nadano hufcowi imię 1 WDP "Tadeusza Kościuszki" i wręczono nowy sztandar. Ustanowiono również trójstopniową plakietkę hufca, którą harcerze noszą do dzisiaj.

Od nadania imienia hufiec bardzo prężnie współpracował z 1 WDP i 1 pułkiem zmotoryzowanym. Organizował wspólne manewry i spotkania z żołnierzami. Dzięki pomocy 1 pułku harcerze nawiązali współpracę z kombatantami i odwiedzali Izbę Pamięci w siedzibie pułku. Na uwagę zasługuje V zlot hufca, a zarazem I zlot młodzieży szkolnej dzielnicy Praga-Południe w 1968 roku. Odbył się na Stadionie Dziesięciolecia i była to ogromna impreza organizowana przez nasz hufiec dla całej młodzieży z dzielnicy. Późniejsze zloty odbywały się w Parku Skaryszewskim lub na Stadionie Dziesięciolecia.

Mówiąc o historii naszego hufca nie możemy nie wspomnieć o rajdach Olszynka Grochowska. Pierwszy odbył się w 1958 roku. Zorganizował go jeszcze Hufiec Grochów. Gdy ten przekształcono w Hufiec Warszawa Praga-Południe rajdy nadal odbywały się co roku. Również w ostatnich latach należy on do najważniejszych imprez hufcowych. Podczas wszystkich rajdów, uczestnicy realizowali zadania związane z historia powstania listopadowego zdobywając pamiątkowe plakietki. Hufiec organizował również coroczne festiwale kulturalne, cieszące się dużą popularnością, jak i nocne Rajdy Nietoperzy przeznaczone dla drużyn starszoharcerskich.

W 1971 roku z inicjatywy i środków harcerzy z naszego hufca ufundowano pamiątkową płytę na kwaterze kościuszkowców spoczywających na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W 1986 roku powołano Instruktorski Krąg Pokoleń, który działa dynamicznie do dziś. Rok później świętowano 70-lecie działalności harcerstwa w dzielnicy Praga-Południe. W 1990 roku, tak jak w całym harcerstwie, w naszym hufcu doszło do rozłamu, część drużyn przeszła do ZHP'18. Hufiec ZHP działał nadal.

W czerwcu 2007 roku na Wyspie OWS Waszyngtona odbył się zlot "Praska Wyspa Skautów", na którym rozpoczęliśmy świętowanie stulecia skautingu. Na zlocie otrzymaliśmy odnowiony sztandar hufca. W sierpniu 2007 roku czterdziestoosobowa reprezentacja hufca uczestniczyła w XXI Światowym Jamboree Skautowym w Wielkiej Brytanii.

W roku 2008 nad Zalewem Zegrzyńskim odbył się fabularyzowany zlot hufca "FORT" zaś w roku 2009 w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie - "Uroczysko". W maju 2010 r. spotkaliśmy się na "Święcie Flagi". W czerwcu 2011 r. Hufiec ZHP Praga-Południe zorganizował dla 3000 zuchów i harcerzy Stołeczny Zlot Stulecia Harcerstwa "Warszawa 2011: Przygoda w sercu miasta". W roku spotkaliśmy się nad Świdrem, zaś w roku 2013 zlot hufca odbył się ponownie na wyspie w Parku Skaryszewskim.

W latach 2009-2019 komendantką hufca była phm. Krystyna Mamak.

Jesienią 2013 r. instruktorzy i drużynowi prowadzący pracę wychowczą na terenie dzielnicy Wawer założyli odrębny, samodzielny hufiec. Na komendantkę nowego hufca wybrano phm. Katarzynę Świątek. Jedynie drużyny Nieprzetartego Szlaku pozostały w naszym hufcu. Od tego czasu Hufiec Warszzawa-Wawer jak i Obwód ZHR Warszawa-Praga współpracują z nami choćby przy upamietnieniu bitwy pod Olszynka Grochowską. 

Dziś obchodzimy 100-lecie harcerstwa na Grochowie, dalej rozwijamy się i działamy zgodnie z ideałami Roberta Baden-Powella i założycieli harcerstwa by kształtować nowe pokolenia do gotowości zycia w współczesnym świecie i służby innym ludziom. 

Od października 2019 r. komendantem hufca jest hm. Piotr Piskorski.

phm. Marcin Jóźwiak
hm. Karol Gzyl