Komenda hufca

Skład Komendy Hufca:

5 października 2019 r. Zjazd Hufca ZHP Praga-Południe wybrał trzyosobową Komendę Hufca.

 

Komendant hufca hm. Piotr Piskorski
piotr.piskorski@pragapoludnie.zhp.pl
Zastępczyni komendanta hufca hm. Zuzanna Pacholczyk
zuzanna pacholczyk@pragapoludnie.zhp.pl
Skarbniczka hufca  phm.Anna Bodzińska
 anna.bodzinska@pragapoludnie.zhp.pl

 

Komenda Hufca ZHP Praga-Południe działa na podstawie Regulaminu pracy komendanta i komendy hufca przyjętego uchwałą nr 01/XIV  dnia 22 października 2015 r.  Zakres obowiązków członków komendy hufca określa uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 02/XIV z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zakresu obowiązków członków komendy hufca.

 

Terminarz prac Komendy Hufca:

Komendy Hufca ZHP Praga-Południe spotyka się regularnie, zgodnie z niniejszym terminarzem, na cyklicznych posiedzeniach Komendy Hufca. Ponadto odbywają się nieregularne robocze zbiórki Komendy Hufca (w podzespołach) na których pracuje się nad bieżącymi zadaniami hufca.

I Posiedzenie Komendy Hufca  
II Posiedzenie Komendy Hufca  

III Posiedzenie Komendy Hufca

 

IV Posiedzenie Komendy Hufca

 

V Posiedzenie Komendy Hufca

 

VI Posiedzenie Komendy Hufca

 

VII Posiedzenie Komendy Hufca