Komenda hufca

Skład Komendy Hufca:

3 października 2015 r. Zjazd Hufca ZHP Praga-Południe wybrał sześcioosobową Komendę Hufca.

 

Komendantka hufca phm. Krystyna Mamak
krystyna.mamak@pragapoludnie.zhp.pl
Zastępczyni komendanta hufca hm. Aneta Chabowska-Wachowicz
aneta.chabowska-wachowicz@pragapoludnie.zhp.pl
Skarbnik hufca  phm. Marcin Jóźwiak
 marcin.jozwiak@pragapoludnie.zhp.pl
Członkini komendy hufca
ds. programowych
phm. Julita Przesmycka
julita.przesmycka@pragapoludnie.zhp.pl
Członkini komendy hufca
ds. zuchowych

phm. Karolina Kubicka
karolina.kubicka@pragapoludnie.zhp.pl

do 20 kwietnia 2017 r.
phm. Anna Łazicka

Członek komendy hufca
ds. harcerskich
hm. Stanisław Matysiak
stanislaw.matysiak@pragapoludnie.zhp.pl

 

Komenda Hufca ZHP Praga-Południe działa na podstawie Regulaminu pracy komendanta i komendy hufca przyjętego uchwałą nr 01/XIV  dnia 22 października 2015 r.  Zakres obowiązków członków komendy hufca określa uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 02/XIV z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zakresu obowiązków członków komendy hufca.

 

Terminarz prac Komendy Hufca:

Komendy Hufca ZHP Praga-Południe spotyka się regularnie, zgodnie z niniejszym terminarzem, na cyklicznych posiedzeniach Komendy Hufca. Ponadto odbywają się nieregularne robocze zbiórki Komendy Hufca (w podzespołach) na których pracuje się nad bieżącymi zadaniami hufca.

I Posiedzenie Komendy Hufca 8.09.2016 r.
II Posiedzenie Komendy Hufca 20.10.2016 r.

III Posiedzenie Komendy Hufca

17.11.2016 r.

IV Posiedzenie Komendy Hufca

19.01.2017 r.

V Posiedzenie Komendy Hufca

16.03.2017 r.

VI Posiedzenie Komendy Hufca

18.05.2017 r.

VII Posiedzenie Komendy Hufca

1.06.2017 r.