Komenda hufca


Skład Komendy Hufca:

5 października 2019 r. Zjazd Hufca ZHP Praga-Południe wybrał trzyosobową Komendę Hufca. W drugiej części zjazdu 29 października 2019 r. została podjeta decyzja, iż komenda pracować będzie w składzie czteroosobowym. 

Komendant hufca hm. Piotr Piskorski
piotr.piskorski@zhp.net.pl
Skarbnik hufca odpowiada także za program hm. Zuzanna Pacholczyk
zuzanna.pacholczyk@zhp.net.pl

Zastępczyni komendanta hufca ds. organizacyjnych

 phm.Anna Bodzińska
 anna.bodzinska@zhp.net.pl
Członkini komendy ds. kształcenia i pracy z kadrą phm. Justyna Piwowar
justyna.piwowar@zhp.net.pl

 

Komenda Hufca ZHP Praga-Południe działa na podstawie Regulaminu pracy komendanta i komendy hufca przyjętego uchwałą nr 01/XIV  dnia 22 października 2015 r.  Zakres obowiązków członków komendy hufca określa uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe w sprawie zakresu obowiązków członków komendy hufca.