Spotkanie Rady Szczepowych

Kwietniowa rada szczepowych

Wyjątkowo w drugi wtorek miesiąca (10 kwietnia) spotkała się kolejny raz w tym roku rada szczepowych. W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Kreatywności Targowa uczestniczyli komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 420 WDHiGZ, instruktorzy szczepów 31 WDHiGZ, 288 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, 296 WWDHiGZ, namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku, zastępczyni komendantki hufca, spotkanie poprowadziła komendantka hufca.

Spotkanie rady szczepowych

We wtorek 13 marca w Centrum Kreatywności Targowa na comiesięcznej zbiórce spotkała się rada szczepowych. Wzięli w niej udział komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 112+288 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, 420 WDHiGZ, instruktorzy szczepu 112+288 WDHiGZ, Namiestnik Drużyn Nieprzetartego Szlaku, Zastępczyni Komendantki Hufca, a prowadziła je obchodząca tego dnia imieniny Komendantka Hufca.

Lutowa rada szczepowych

We wtorek 6 lutego w zimowej siedzibie hufca odbyła się druga w tym roku rada szczepowych. W spotkaniu uczestniczyli komendanci szczepów 31 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 288+112 WDHiGZ, 420 WDHiGZ, instruktorzy szczepów 32 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, zastępczyni komendantki hufca, szefowa zespołu kształcenia oraz namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku.

Pierwsza rada szczepowych w tym roku

We wtorek 9 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku kalendarzowym rada szczepowych. Na spotkaniu pojawili się komendanci szczepów: 31 WDHiGZ, 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, 420 WDHiGZ, obecny był również Namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku oraz członkowie komendy hufca.

Ostatnia rada szczepowych w roku 2017

We wtorek 5 grudnia w zimowej siedzibie hufca w szkole nr 72 spotkała się rada szczepowych. Uczestników powitała zastępczyni komendantki hufca hm. Aneta Chabowska-Wachowicz, która zastąpiła komendantkę w związku z jej pilnymi obowiązkami harcerskimi. W radzie uczestniczyli komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 296 WWDHiGZ, przedstawiciele 288 WDHiGZ, 295 WDHiGZ oraz namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku.

Listopadowe spotkanie Rady Szczepowych

We wtorek 7 listopada w naszej siedzibie nad Wisłą odbyła się przedostatnia w tym roku kalendarzowym Rada Szczepowych. W spotkaniu uczestniczyli komendanci szczepów 32, 160, 211, 288, 296, 420, a także namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku. Obecni instruktorzy omówili bieżące sprawy hufca.

Wieści z październikowej Rady Szczepowych

We wtorek 3 października na comiesięcznej radzie spotkali się szczepowi. Dziękuję komendantom szczepów 32, 160, 211, 420 WDHiGZ, przedstawicielom szczepów 112+288, 295, 296 WDHiGZ oraz Namiestnikowi Drużyn NS za obecność. Rozmawialiśmy o rozpoczętym nowym roku harcerskim i planach pracy. Dziękuję środowiskom, które w terminie złożyły plany pracy (info w rozkazie). Zobowiązuję tych komendantów i drużynowych, którzy jeszcze planów swoich drużyn i szczepów nie złożyli, o szybkie wykonanie tego zadania.

Pierwsza rada szczepowych w tym roku

5 września po raz pierwszy w roku harcerskim 2017/2018 spotkała się Rada Szczepowych. Reprezentowane były wszystkie środowiska z wyjątkiem przedstawiciela Szczepu 296 WWDHiGZ.

Podczas spotkania omówiono bieżące tematy związane z planami pracy oraz terminem składania raportów organizacyjnych.

Strony