Sąd Harcerski

Skład Sądu Harcerskiego Hufca

Przewodniczący sądu harcerskiego hm. Jacek Czajka
Członkini sądu harcerskiego hm. Grażyna Kozińska
Członek sądu harcerskiego hm. Adam Czetwertyński

Kompetencje

Zgodnie z artykułem 55 Statutu ZHP

  1. 1. Sąd harcerski hufca rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez starszyznę, instruktorów i kadrę, z wyłączeniem członków władz hufca, oraz sprawy odwoławcze i sporne dotyczące członkostwa instruktorów.
  2. 2. Jeżeli zjazd hufca nie dokona wyboru sądu harcerskiego hufca, sądem właściwym dla osób mających przydział służbowy do tego hufca jest sąd harcerski chorągwi.
  3. 3. Sąd harcerski hufca liczy co najmniej 3 członków.