Program rozwoju Hufca Praga-Południe na lata 2015 - 2019

 

Załącznik do Uchwały XVI Zjazdu Hufca Warszawa-Praga-Południe
z dnia 3 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju Hufca


Program rozwoju Hufca Praga-Południe na lata 2015 - 2019

 

Hufiec jest wspólnotą gromad, drużyn i kręgów instruktorskich. Przedstawiony dokument zawiera podstawowe zadania kierowane do wszystkich instruktorów hufca. Fundamentalne znaczenie dla powodzenia realizacji programu rozwoju będzie miało poczucie współodpowiedzialności za nasze działania.  Proponowaną w programie rewolucją organizacyjną jest oparcie działalności hufca na zespołach instruktorskich odpowiedzialnych za najważniejsze obszary działalności. Powodzenie założonych celów będzie skutkować podniesieniem jakości pracy hufca, a tym samym jego środowisk.

 

Program Rozwoju:

[filetree dir="/dokumenty/zjazd_xvi/Program Rozwoju Hufca na lata 2015-2019"  controls="false"]