To jeszcze nie koniec
29.10.2019 drugi dzień XVII Zjazdu Zwykłego Hufca
Odwiedź nas w Ocyplu
Poznaj Ośrodek Kolonijny Hufca ZHP Praga-Południe. „SŁONECZNA REPUBLIKA” to 6 hektarów ogrodzonego, monitorowanego, w dużej części zalesionego terenu nad jeziorem Ocypel Wielki. Zbudowaliśmy ją własnymi rękami a teraz organizujemy w niej kolonie i obozy n
1
2
3

17 maja – pierwsza zbiórka kursu przewodnikowskiego dla dorosłych

Zapraszamy dorosłych wędrowników i kandydatów na instruktorów – studentów i osoby różnych zawodów – na kurs przewodnikowski dla dorosłych. Kandydaci powinni mieć wiedzę harcerską na poziomie harcerza orlego. Pierwsza zbiórka 17 maja (czwartek) o godz. 18.00–21.00. W czasie zbiórki między innymi zostaną przekazane zadania do zrealizowania indywidualnie przez kolejne trzy miesiące. Kolejne zbiórki: startówka instruktorska (30 sierpnia – 1 września) i jeden pełny weekend wrześniowy. Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wizytowanej zbiórki. Dlatego patenty będą wręczone ok.

Podsumowanie Kursu Drużynowych Harcerskich i Zuchowych "Rysy"

Podsumowanie kursu "Rysy" odbędzie się pierwszego dnia biwaku namiestnictw (28 kwietnia 2012 r. - sobota). Podczas zakończenia kursu jego uczestnicy będą pisać test z wiedzy, wezmą udział w grze, a także przeprowadzą z kadrą kursu poważne rozmowy instruktorskie. Wieczorem zostaną wręczone dyplomy, a kursanci dołączą do zajęć organizowanych dla namiestnictw. Odpłatność 30 zł.

Komenda kursu przypomina, że termin został uzgodniony z uczestnikami i udział kursantów w tym czasie w innych imprezach harcerskich uniemożliwi im zaliczenie kursu.

Komunikat Komisji Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich przypomina, iż ustaliliśmy, że opiekunami prób instruktorskich mogą być instruktorzy, którzy wzięli udział w szkoleniu/warsztatach dla opiekunów. Jeden instruktor nie powinien mieć więcej niż czworo podopiecznych. Aktualnie opiekunami prób jest piętnaścioro instruktorów hufca. Równocześnie komisja przypomina, iż programy prób oraz raporty z realizacji prób powinny być przesłane na adres komisji najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem. Od najbliższego spotkania 24 kwietnia KSI pracować będzie od godz. 18.30 do 21.00, o której rozpoczyna się ostatnia rozmowa.

W czasie Ekstremalnego Powitania Zieleni 2012 wiosna nadeszła

31 marca 2012 na dwóch trasach ponad 350 zuchów i harcerzy (w tym 27 osób na punktach i 6 obsługi) witało wiosnę na tradycyjnym już rajdzie - Ekstremalnym Powitaniu Zieleni. W tym roku głównym motywem EPZ, organizowanym przez Szczep 32 WDHiGZ, była Afryka. Zuchy i harcerze przeszli dwiema trasami o różnym przebiegu i fabułach.

Ulepszamy ewidencję - GK ZHP prosi o niezwłoczne poprawienie błędów

Ze względu na dużą ilość pomyłek, głównie w pisowni imion i nazwisk członków ZHP wprowadzonych do systemu Ewidencja ZHP, Główna Kwatera ZHP zwraca się z prośbą do wszystkich administratorów lokalnych o niezwłoczne poprawienie ww. błędów. Jest to kolejny krok na drodze do pełnej funkcjonalności Ewidencji ZHP, która w przyszłości stanowić będzie narzędzie codziennej pracy drużynowego oraz harcerskich komend.


hm. Krzysztof Budziński,
zastępca naczelnika ZHP

Droga krzyżowa w rocznicę śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia w 7 rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II ulicami Grochowa przeszła procesja drogi krzyżowej. Wśród uczestników byli również harcerze naszego hufca (ze środowisk 32, 142, 144, 211, 288 WDH) wraz z instruktorami: phm. Anną Bodzińską, phm. Katarzyną Bąk, phm. Jackiem Czajką, phm. Piotrem Piskorskim, pwd. Stanisławem Matysiakiem i pwd. Emilem Górskim.

Diecezjalna droga krzyżowa

W sobotę 30 marca w godzinach wieczornych po ulicach warszawskiej Pragi przeszli wierni diecezji warszawsko-praskiej w procesji drogi krzyżowej. Wśród uczestników znaczącą grupą były harcerki i harcerze naszego hufca (ze środowisk 160, 288, 211 i 32 WDH) wraz z phm. Krystyną Mamak, hm. Ewą Lachiewicz-Walińską i ks. Markiem Zdanowiczem. Służbę m.in. pełnili phm. Piotr Piskorski, phm. Anna Bodzińska, phm. Jacek Czajka i pwd. Jan Korkosz. Reprezentowane także były dwa zastępy spoza hufca: jeden z ZHR, zaś drugi z Hufca Praga Północ.

Zbiórka kadry NS

Namiestnik NS hm. Adam Sikoń wziął udział w organizowanej przez Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP zbiórce kadry NS w dniach 23-25 marca 2012 r. w Schronisku Górskim „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej. 

Podczas spotkania instruktorzy zajmowali się planami obchodów 55-lecia Nieprzetartego Szlaku, analizą stanu środowisk NS, 1% dla NS, projektami Wydziału NS GK ZHP oraz planami przedsięwzięć na rok 2012. 

 

Strony