Podzielmy się opłatkiem
wigilia hufca
Zachęcamy do przynoszenia domowych pyszności i lampionów na Betlejemskie Światło Pokoju
Odwiedź nas w Ocyplu
Poznaj Ośrodek Kolonijny Hufca ZHP Praga-Południe. „SŁONECZNA REPUBLIKA” to 6 ha ogrodzonego, monitorowanego, w dużej części zalesionego terenu nad jeziorem Ocypel Wielki.
1
2
3

Marcowe spotkanie komisji stopni instruktorskich

W czwartek 14 marca spotkała się komisja stopni instruktorskich. W posiedzeniu uczestniczyli prawie wszyscy członkowie komisji oraz dwie druhny praktykantki. Na spotkanie stawiły się cztery osoby. Dwie rozmawiały o swoich próbach przewodnikowskich, dwie o podharcmistrzowskich.

Harcmistrz Janusz Gzyl (1958-2019)

14 marca 2019 r. odszedł na wieczną wartę wieloletni instruktor naszego hufca hm. Janusz Gzyl.

Pożegnamy druha Janusza w piątek 22 marca o godz. 11.00 w konkatedrze na Kamionku. Po mszy świętej odprowadzimy Go na Cmentarz Północny (Wólka Węglowa). 

Swoją służbę instruktorską  rozpoczął  w roku 1976 jako drużynowy 20 Warszawskiej Drużyny Zuchowej. Następnie w latach 1977-1983 był instruktorem Szczepu 20 WDHiZ ds. zuchowych, a w latach 1983-1989 instruktorem Komendy Hufca ds. zuchowych.

Phm. Ewa Staszewska (1959 - 2019)

7 marca 2019 r. odeszła na wieczną wartę phm. Ewa Staszewska, wieloletnia instruktorka naszego hufca. Działalność instruktorską rozpoczęła jako drużynowa 22 WDZ „Muchomorki” przy SP nr 60 w Warszawie. Pełniła funkcję namiestniczki drużyn zuchowych i komendantki Kręgu „Praskie Świerszcze” (1982-1985) oraz członkini rady i komendy hufca. Komendantka kursu drużynowych zuchowych, ośmiokrotnie drużynowa drużyny kolonijnej a także komendantka kolonii zuchowej w Ocyplu.

60 Rajd Olszynka Grochowska

Podczas ostatniego weekendu odbył się jubileuszowy 60. Rajd Olszynka Grochowska, w którym wzięło udział ponad 700 uczestników - głównie zuchów i harcerzy z naszego hufca. Organizatorzy zapewnili wszystkim wiele niezapomnianych wrażeń na sześciu fabularyzowanych trasach. W sumie rajd trwał 3 dni – zaczął się w piątek i zakończył się dopiero o 8.00 rano w niedzielę po całonocnej Podchorążówce, czyli trasie dla wędrowników i kadry.

Msza za harcerzy i instruktorów hufca

W sobotę 9 marca w kościele Najczystszego Serca Maryi przed apelem rozpoczynającym 60. Rajd Olszynka Grochowska „W ramach historii” została odprawiona msza święta w intencji wszystkich członków naszego hufca. Mszy przewodniczył wikariusz parafii ks. Michał Czajkowski, który skierował także do uczestników krótką homilię.

DMB w Namiestnictwie Nieprzetartego Szlaku

W Zespole Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej już po raz trzeci, tym razem 7 marca, odbyła się wieczornica z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Gospodarzem była 161 WDH NS im. Krystyny Krahelskiej "Słoneczni Wędrowcy", gośćmi były drużyny Namiestnictwa NS, które do tej bardzo ważnej imprezy podeszły z wielkim entuzjazmem. Spotkały się: 161 WDH NS, 255 WDH NS, 293 WDH NS, 430 WDH NS, 406 WDH NS, Szczepu 419 WDH NS, 111 WGZ NS, 421 WDH NS i 426 WDH NS.  

Marcowa rada szczepowych

We wtorek 5 marca odbyła się kolejna w tym roku rada szczepowych. W spotkaniu uczestniczyli komendantka hufca, skarbnik hufca, komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, 420 WDHiGZ, instruktorzy szczepu 288 WDHiGZ, namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku, szef zespołu historycznego, szef zespołu reprezentacyjnego. Podczas rady zostały omówione sprawy bieżące hufca.

Druhna Róża na czele kręgu "Romanosów"

27 lutego do siedziby hufca przy ul. Samolotowej przybyło ponad trzydziestu członków Instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy” na walną zbiórkę kręgu. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu Związku oraz rozpaleniem symbolicznego kominka. Następnie sprawozdanie z działalności złożyła ustępująca rada kręgu oraz komisja rewizyjna.

Strony