Zapraszamy na 61 Rajd Olszynka Grochowska
Olszynka baner
Przekaż 1% podatku
Odwiedź nas w Ocyplu
Poznaj Ośrodek Kolonijny Hufca ZHP Praga-Południe. „SŁONECZNA REPUBLIKA” to 6 ha ogrodzonego, monitorowanego, w dużej części zalesionego terenu nad jeziorem Ocypel Wielki.
1
2
3
4

Zgrupowanie nad jez. Lubowisko

Już tylko kilka dni pozostało do zakończenia hufcowego zgrupowania w Stanicy Kaszubskiej. Od 6 lipca blisko 200 uczestników przeżywa letnią przygodę w Stężycy nad jez. Lubowisko. Jak to zwykle bywa, na obozie dzieje się wiele!

Przed zjazdem zwykłym hufca

Harcerska Akcja Letnia w pełni, ale nie możemy zapominać, że na jesieni ważne dla całego hufca wydarzenia: podsumowanie i ocena ostatniej kadencji władz hufca, opracowanie planów na kolejne lata oraz wybór nowych władz. Już dziś zachęcamy wszystkich, by zarezerwowali czas, aby mądrze zadecydować o przyszłości naszego hufca. Najważniejsze terminy: 3.09.2019 r. (wtorek) - spotkanie z kandydatami na funkcję komendanta hufca. 17.09.2019 r. (wtorek) – spotkanie, w trakcie którego będziemy konsultować projekty uchwał zgłaszanych na zjazd. 21.09.2019 r. (sobota) - ostatni termin zgłaszania projektów uchwał na zjazd. 5.10.2019 r. (sobota) - zjazd zwykły hufca.

Rozpoczęliśmy akcję letnią

Trwa Harcerska Akcja Letnia naszego hufca. Za nami obóz 295 WDH Wataha, udział wędrowników ze Szczepu 32 WDHiGZ im. Stanisława Sieradzkiego „Śwista” w Rajdzie Odkrywców, trwa zgrupowanie hufca w Stężycy, obóz 296 WWDH Wir, a przed nami jeszcze kilka wyjazdów.

Komisja stopni instruktorskich podsumowała swoją pracę

Chociaż ostatnie posiedzenie komisji stopni instruktorskich odbyło się w zeszły czwartek, to dopiero dziś przekazujemy informacje o efektach rocznej pracy. W mijającym roku harcerskim komisja spotkała się 9 razy oraz przeprowadziła warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich. W trakcie posiedzeń omówiła kilkanaście prób instruktorskich. Otworzyła 6 prób przewodnikowskich i 1 próbę podharcmistrzowską. Zamknęła pozytywnie 2 próby przewodnikowskie i 3 próby podharcmiatrzowskie.

Ostatnie przed wakacjami posiedzenie KSI

W czwartek 27 czerwca w siedzibie hufca spotkała się komisja stopni instruktorskich. Ostatnie w tym roku harcerskim posiedzenie było bardzo intensywne. Komisja omówiła trzy próby przewodnikowskie i trzy próby podharcmistrzowskie. Członkowie komisji rozmawiali także o bieżącej pracy KSI.

Hm. Ewa Włodkowska skończyła 80 lat

Czas leci nieubłagalnie i co roku przybywa nam lat. Krąg „Romanosów” staje się coraz bardziej „leciwy”. Zaczyna wśród nas przybywać osób, które przekroczyły 80 rok życia. W tym roku taką osobą jest harcmistrzyni Ewa Włodkowska. Aktywnie w hufcu działała wiele, wiele lat… Kim jest i co robiła w harcerstwie? Przeczytajcie o Ewie artykuł hm. Jacka Czajki w „Praskim Świerszczu”.

Zbiórka IKP Romanosy

W środę 19 czerwca w siedzibie hufca odbyła się pierwsza Walna Zbiórka Instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy”. Walna zbiórka kręgu jest najważniejszą władzą kręgu, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności rady Kręgu, w tym podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium. Ustala liczbę członków i wybiera radę kręgu. Podejmuje także uchwały w sprawach: przyjęcia i zmiany konstytucji kręgu i odwołuje lub zmienia skład rady kręgu przed upływem kadencji. 

Kadrowe zakończenie roku

We wtorek 18 czerwca na plaży nad Wisłą odbyło się kadrowe zakończenie roku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele większości środowisk. Podczas zakończenia uczestnicy mieli okazję zagrać w grę „Węże i drabiny”, porozmawiać o hufcu, omówić sprawy namiestnictw, dowiedzieć się, kto zdobył tytuł drużynowego roku, a na sam koniec spożyć wspólnie posiłek. Nad całością pieczę sprawował zespół programowy. Nawet chmary komarów nie były w stanie zepsuć tego spotkania!

Strony