Podzielmy się opłatkiem
wigilia hufca
Zachęcamy do przynoszenia domowych pyszności i lampionów na Betlejemskie Światło Pokoju
Odwiedź nas w Ocyplu
Poznaj Ośrodek Kolonijny Hufca ZHP Praga-Południe. „SŁONECZNA REPUBLIKA” to 6 ha ogrodzonego, monitorowanego, w dużej części zalesionego terenu nad jeziorem Ocypel Wielki.
1
2
3

Diecezjalna droga krzyżowa

W sobotę 30 marca w godzinach wieczornych po ulicach warszawskiej Pragi przeszli wierni diecezji warszawsko-praskiej w procesji drogi krzyżowej. Wśród uczestników znaczącą grupą były harcerki i harcerze naszego hufca (ze środowisk 160, 288, 211 i 32 WDH) wraz z phm. Krystyną Mamak, hm. Ewą Lachiewicz-Walińską i ks. Markiem Zdanowiczem. Służbę m.in. pełnili phm. Piotr Piskorski, phm. Anna Bodzińska, phm. Jacek Czajka i pwd. Jan Korkosz. Reprezentowane także były dwa zastępy spoza hufca: jeden z ZHR, zaś drugi z Hufca Praga Północ.

Zbiórka kadry NS

Namiestnik NS hm. Adam Sikoń wziął udział w organizowanej przez Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP zbiórce kadry NS w dniach 23-25 marca 2012 r. w Schronisku Górskim „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej. 

Podczas spotkania instruktorzy zajmowali się planami obchodów 55-lecia Nieprzetartego Szlaku, analizą stanu środowisk NS, 1% dla NS, projektami Wydziału NS GK ZHP oraz planami przedsięwzięć na rok 2012. 

 

Warsztaty dla kadry szczepów

Przypominamy, że Zespół kształcenia organizuje dla szczepowych i całej kadry szczepów (wszystkich funkcyjnych w szczepie) pierwszą część warsztatów, których celem jest lepsze przygotowanie do kierowania i współkierowania tą jednostką organizacyjną. Program wszystkich części opracowany jest na podstawie standardów kursu komendantów szczepów. Spotykamy się we wtorek 27 marca w hufcu o godz. 18.00; warsztaty potrwają do 20.30.
 

Harcerskie drogi krzyżowe

Dziś w piątek drogą krzyżową w kościele przy pl. Szembeka prowadzoną przez harcerzy i instruktorów hufca zakończyliśmy nasze wielkopostne rozważania.

Wychowanie religijne w naszym hufcu

W minioną niedzielę odprawiona została w kościele przy pl. Szembeka harcerska msza święta, w której uczestniczyła grupa zuchów, harcerzy, wędrowników i kadry naszego hufca. Mszę odprawił ks. Piotr Potyrała, a kazanie wygłosił ks. proboszcz Krzysztof Ukleja. Nawiązał on do patriotycznych postaw harcerzy i stwierdził, iż pozytywnie różnimy się od większości społeczeństwa. To właśnie my zawsze jesteśmy gotowi do pełnienia służby.

20 marca upływa termin wpłacania składki członkowskiej ZHP

Druhny i Druhowie! 
 
Przypominam, że dziś, tj. 20 marca, upływa termin wpłacania składki członkowskiej ZHP za I kwartał 2012 r.
Składka roczna wynosi 48 zł od osoby. Instruktorzy wpłacają do hufca 12 zł kwartalnie (100 procent składki), za zuchy i harcerzy należy wpłacić 9,60 zł (80 procent składki). Wszyscy wpłacamy wyznaczone sumy na konto hufca.
(Drużyny i gromady według stanu środowisk na 31 grudnia 2011 r.).
Zgodnie z uchwałą XXXVII Zjazdu ZHP niewypełnienie tego obowiązku skutkuje ustaniem członkostwa w ZHP. 
Bardzo proszę Was, Druhny i Druhowie, abym nie musiała ogłaszać rozkazem takiego faktu. 
 
pozdrawiam 
Komendantka Hufca

Zbiórka NSH "Awangarda"

W najbliższy wtorek 20 marca o godzinie 18.30  w siedzibie Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe przy Wale Miedzeszyńskim 375 odbędzie się pierwsza zbiórka Namiestnictwa Starszoharcerskiego "Awangarda". Zakończenie zbiórki przewidywane jest o godzinie 20.00.

Zbiórka jest obowiązkowa, to znaczy wymagana jest obecność przynajmniej jednego przedstawiciela z każdej z drużyn NSH. Mundury nie są obowiązkowe, ale wskazane.

Konferencja na temat dobrych hufców

Czworo instruktorów hufca z komendantką hm. Krystyną Mamak uczestniczyło w konferencji instruktorskiej "Dobre hufce, dobre praktyki", zorganizowanej przez Hufiec Łódź-Polesie. W konferencji wzięli udział także instruktorzy z Białegostoku i Hufca Poznań-Siódemka. W trakcie dwudniowego spotkania 17 i 18 marca pokazaliśmy swe sukcesy oraz problemy, jakie mają poszczególne hufce. Nasz hufiec chwalił się rozwojem liczebnym i zaproponował, by pomóc nam stworzyć ruch wędrowniczy.

Strony