To jeszcze nie koniec
29.10.2019 drugi dzień XVII Zjazdu Zwykłego Hufca
Odwiedź nas w Ocyplu
Poznaj Ośrodek Kolonijny Hufca ZHP Praga-Południe. „SŁONECZNA REPUBLIKA” to 6 hektarów ogrodzonego, monitorowanego, w dużej części zalesionego terenu nad jeziorem Ocypel Wielki. Zbudowaliśmy ją własnymi rękami a teraz organizujemy w niej kolonie i obozy n
1
2
3

Harcerskie rekolekcje

W dniach 21- 23 marca hufcowy Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego oraz jego współpracownicy organizują harcerskie rekolekcje - dni skupienia. Zapraszamy przez trzy dni o godzinie 19.00 do parafii Najczystszego Serca Maryi przy pl. Szembeka (oficjalny adres ul. Chłopickiego 2). Wejście do kaplicy od tyłu kościoła.

Druga część 37. Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP zakończona

Dzisiaj, 10 marca, od godziny 10:00 trwa w Warszawie druga część 37. Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP. Tematem obrad są zmiany w Statucie ZHP. Planowo zjazd zakończy obrady o godzinie 18:00.

Obrady od początku przebiegają sprawnie, do godziny 13:00 delegaci omówili 12 projektów zmian w Statucie ZHP. Do omówienia pozostało 7 projektów uchwał.

Delegatką reprezentującą nasz hufiec na zjeździe jest hm. Anna Michalina Gieniusz. W obsłudze zjazdu pracuje grupa instruktorów i wędrowników naszego hufca. Wiekszość z nich współpracuje z hm. Karolem Gzylem, kierownikiem Wydziału Promocji GK.

Na stronie hufca w zakładce "instruktorski blog" będzie można przeczytać relację i refleksje na temat zjazdu i zmian w statucie.

Relację ze zjazdu oglądać możemy na bieżąco przez stronę zjazd.zhp.pl.

pwd. Monika Bajkowska
ćw. Michał Krassowski

Zmiana terminu Ekstremalnego Powitania Zieleni

Z powodu nakładania się terminów komenda hufca podjęła decyzję o przeniesieniu Ekstremalnego Powitania Zieleni na ostatni dzień miesiąca - 31 marca 2012 r. Organizatorem EPZ jest Szczep 32 WDHiGZ.

Regulamin znajduje się w materiałach "Hufcowych Wici" w zakładce "Strefa instruktorska".

2 marca spotkała się komenda hufca

W piątek 2 marca po raz kolejny w pełnym składzie spotkała się komenda hufca. W spotkaniu wzięli udział namiestnicy oraz przedstawiciel komisji rewizyjnej hufca. W czasie kilkugodzinnego posiedzenia komenda podsumowała rajd Olszynka Grochowska. Rajd oceniono jako udany. Zauważono duży wkład komendanta rajdu phm. Piotra Piskorskiego w organizację imprezy. Najwyżej oceniona została „Podchorążówka”, najniżej – trasa starszoharcerska. Omówiono krytyczne głosy, jakie zostały przekazane organizatorom w ewaluacji imprezy. Komenda uznała, że kolejny rajd musi być przygotowany w porozumieniu z namiestnictwami. Komenda hufca podziękowała organizatorom – Szczepowi 211 WDHiGZ.

53. Rajd Olszynka Grochowska za nami!

W niedzielę 26 lutego ok. godziny 13.00 na pl. Szembeka zziębnięte patrole wędrownicze zakończyły „drogę do niepodległości” na trasie „Podchorążówki” 53. Rajdu Olszynka Grochowska. Rajd rozpoczął się pod pomnikiem-grobowcem Bohaterów Bitwy na polach Olszynki w sobotę 25 lutego apelem i modlitwą za dusze walczących. Tradycyjnie radny dzielnicy Rembertów, były instruktor naszego hufca Leszek Korneluk przyznał nagrodę dla najmłodszego uczestnika - Kuby ze 147 WGZ "Baśniowi Podróżnicy", a także dla najliczniejszego środowiska w hufcu (32 WGZ). Następnie komendantka hufca phm. Krystyna Mamak, kapelan hufca ks. Marek Zdanowicz i radny Leszek Korneluk złożyli wieniec na pomniku Bitwy pod Olszynką Grochowską. Na zakończenie apelu phm. Jacek Czajka zapoznał zuchy i harcerzy z postaciami generałów Żymirskiego oraz Szembeka i patrole rozeszły się na trasy.

Rusza akcja WAGGGS „Stop the violence. Speak out for girls’ rights”

Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) rozpoczęło nową kampanię “Stop the Violence, speak out for girls' rights”. Wierzymy, że każda dziewczyna ma prawo do życia wolnego od przemocy i strachu przed nią - dlatego zachęcamy ludzi na całym świecie do podjęcia działania i włączenia się do naszej akcji.

Hm. Adam Sikoń niezwyczajnym, jakich wielu

W tym samym dniu, 25 lutego, gdy nasze zuchy i harcerze przemierzali trasy 53 Rajdu Olszynka Grochowska, w godzinach popołudniowych odbyła się gala zorganizowana przez GK ZHP z okazji Dnia Myśli Braterskiej. W jej trakcie podsumowano plebiscyt i wręczono statuetki "Niezwyczajny 2011" najpopularniejszym kandydatom.

Z dziewięćdziesięciu zgłoszonych instruktorów wybrano po pięciu kandydatów do każdej z pięciu kategorii. W kategorii instruktorzy Nieprzetartego Szlaku zwyciężył nasz namiestnik drużyn NS i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca hm. Adam Sikoń. Poza statuetką jednym z wyróżnień jest możliwość spotkania z małżonką Prezydenta RP panią Anną Komorowską. Nagrody druhowi Adamowi wręczył minister Jarosław Duda, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Już w sobotę 53 Rajd Olszynka Grochowska

W sobotę 25 lutego już po raz 53 w rocznicę bitwy na przedpolach Grochowa odbędzie się harcerski Rajd Olszynka Grochowska organizowany przez ZHP Hufiec Praga-Południe. Rajd został objęty patronatem burmistrza dzielnicy Rembertów pani Agnieszki Kądei i burmistrza dzielnicy Praga-Południe pana Tomasza Kucharskiego, którzy ufundowali nagrody na poszczególnych trasach. Od ponad pół wieku harcerze z Grochowa, Saskiej Kępy, Kamionka, Wawra, Anina, Rembertowa, Falenicy, Radości, Gocławia oddają hołd polskim żołnierzom walczącym o wolność Polski w czasie powstania listopadowego.

Strony