Podzielmy się opłatkiem
wigilia hufca
Zachęcamy do przynoszenia domowych pyszności i lampionów na Betlejemskie Światło Pokoju
Odwiedź nas w Ocyplu
Poznaj Ośrodek Kolonijny Hufca ZHP Praga-Południe. „SŁONECZNA REPUBLIKA” to 6 ha ogrodzonego, monitorowanego, w dużej części zalesionego terenu nad jeziorem Ocypel Wielki.
1
2
3

Komenda hufca spotkała się w piątek 13 kwietnia

W piątkowy wieczór w pełnym składzie spotkała się na swym kolejnym posiedzeniu komenda hufca. W spotkaniu uczestniczyli także wszyscy namiestnicy (namiestnik NS w podwójnej roli, również przewodniczącego komisji rewizyjnej). Komeda zajęła się sprawami bieżącymi.

Życzenia Wielkanocne od komendantki hufca

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. (1 P 1,3-5)

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przesyłam dla Was i Waszych rodzin najlepsze życzenia dobrych i spokojnych świąt. Spędźcie je razem z najbliższymi i odpocznijcie od codziennych obowiązków. Niech nadchodząca wraz z tymi świętami wiosna zainspiruje Was do ciekawej harcerskiej służby. 

 
Czuwaj!
phm. Krystyna Mamak, komendantka hufca

17 maja – pierwsza zbiórka kursu przewodnikowskiego dla dorosłych

Zapraszamy dorosłych wędrowników i kandydatów na instruktorów – studentów i osoby różnych zawodów – na kurs przewodnikowski dla dorosłych. Kandydaci powinni mieć wiedzę harcerską na poziomie harcerza orlego. Pierwsza zbiórka 17 maja (czwartek) o godz. 18.00–21.00. W czasie zbiórki między innymi zostaną przekazane zadania do zrealizowania indywidualnie przez kolejne trzy miesiące. Kolejne zbiórki: startówka instruktorska (30 sierpnia – 1 września) i jeden pełny weekend wrześniowy. Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wizytowanej zbiórki. Dlatego patenty będą wręczone ok.

Podsumowanie Kursu Drużynowych Harcerskich i Zuchowych "Rysy"

Podsumowanie kursu "Rysy" odbędzie się pierwszego dnia biwaku namiestnictw (28 kwietnia 2012 r. - sobota). Podczas zakończenia kursu jego uczestnicy będą pisać test z wiedzy, wezmą udział w grze, a także przeprowadzą z kadrą kursu poważne rozmowy instruktorskie. Wieczorem zostaną wręczone dyplomy, a kursanci dołączą do zajęć organizowanych dla namiestnictw. Odpłatność 30 zł.

Komenda kursu przypomina, że termin został uzgodniony z uczestnikami i udział kursantów w tym czasie w innych imprezach harcerskich uniemożliwi im zaliczenie kursu.

Komunikat Komisji Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich przypomina, iż ustaliliśmy, że opiekunami prób instruktorskich mogą być instruktorzy, którzy wzięli udział w szkoleniu/warsztatach dla opiekunów. Jeden instruktor nie powinien mieć więcej niż czworo podopiecznych. Aktualnie opiekunami prób jest piętnaścioro instruktorów hufca. Równocześnie komisja przypomina, iż programy prób oraz raporty z realizacji prób powinny być przesłane na adres komisji najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem. Od najbliższego spotkania 24 kwietnia KSI pracować będzie od godz. 18.30 do 21.00, o której rozpoczyna się ostatnia rozmowa.

W czasie Ekstremalnego Powitania Zieleni 2012 wiosna nadeszła

31 marca 2012 na dwóch trasach ponad 350 zuchów i harcerzy (w tym 27 osób na punktach i 6 obsługi) witało wiosnę na tradycyjnym już rajdzie - Ekstremalnym Powitaniu Zieleni. W tym roku głównym motywem EPZ, organizowanym przez Szczep 32 WDHiGZ, była Afryka. Zuchy i harcerze przeszli dwiema trasami o różnym przebiegu i fabułach.

Ulepszamy ewidencję - GK ZHP prosi o niezwłoczne poprawienie błędów

Ze względu na dużą ilość pomyłek, głównie w pisowni imion i nazwisk członków ZHP wprowadzonych do systemu Ewidencja ZHP, Główna Kwatera ZHP zwraca się z prośbą do wszystkich administratorów lokalnych o niezwłoczne poprawienie ww. błędów. Jest to kolejny krok na drodze do pełnej funkcjonalności Ewidencji ZHP, która w przyszłości stanowić będzie narzędzie codziennej pracy drużynowego oraz harcerskich komend.


hm. Krzysztof Budziński,
zastępca naczelnika ZHP

Droga krzyżowa w rocznicę śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia w 7 rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II ulicami Grochowa przeszła procesja drogi krzyżowej. Wśród uczestników byli również harcerze naszego hufca (ze środowisk 32, 142, 144, 211, 288 WDH) wraz z instruktorami: phm. Anną Bodzińską, phm. Katarzyną Bąk, phm. Jackiem Czajką, phm. Piotrem Piskorskim, pwd. Stanisławem Matysiakiem i pwd. Emilem Górskim.

Strony