Spisujemy się!

Druhny i Druhowie! Zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 85/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie weryfikacji danych w systemie Ewidencja ZHP Związku Harcerstwa Polskiego mamy obowiązek uaktualnienia danych dotyczących członków naszego hufca, o czym mówiliśmy na ostatniej Radzie Szczepowych. Niestety docierają do nas sygnały o problemach związanych z aplikacją i nadawaniem uprawnień szefom jednostek. Prosimy Was zatem o poświęcenie kilku minut i wypełnieniu drogą elektroniczną naszej wewnętrznej hufcowej ankiety aktualizacyjnej, na podstawie której określimy stan liczebny hufca na dzień 31 grudnia 2011 r.


Ankieta została przygotowana na podstawie załącznika do ww. uchwały.  Pozwoli Nam ona na wprowadzenie zbiorczych danych dotyczących liczebności hufca do Elektronicznej Ewidencji ZHP. Prosimy zatem, aby każdy z drużynowych wypełnił ankietę do 28 grudnia 2011r. w formie elektronicznej lub (w szczególnych przypadkach) wydrukował ankietę i dostarczył w wersji papierowej do druhny phm. Anety Chabowskiej-Wachowicz.
Dostęp do ankiety: tutaj 
W ankiecie należy podać dane dotyczące drużyny/gromady/kręgu/klubu oraz podstawowe informacje dotyczące szefa tej jednostki.
Bardzo proszę o pełną mobilizację! Pokażmy, jak jest nas dużo w najciekawszym hufcu ZHP :)

phm. Aneta Chabowska-Wachowicz
członkini komendy hufca ds. koordynacji wewnętrznej

PS Jednocześnie ogłaszam konkurs ze słodkimi nagrodami na najbliższej Radzie Szczepowych ;-) dla pierwszych trzech w pełni spisanych środowisk. Zasady zabawy są proste: Komendant Szczepu / Szef środowiska, które zostanie w pełni spisane wysyła maila na adres aneta.chabowska-wachowicz@pragapoludnie.zhp.pl meldując wykonanie zadania ;-) Kadra pierwszych trzech środowisk wygrywa :-). Aneta

PS 2 Ode mnie nagrodę specjalną otrzyma środowisko czwarte. Bo to takie miejsce poza pudłem, niech nie będzie za to miejsce smutno... Mam nadzieję, że moja nagroda będzie równie atrakcyjna, jak nagroda Anety. Adam Cz.

PS 3 W czwartek 15 grudnia o godz. 23.30 spisanych było ponad 500 członków hufca. I cztery środowiska w komplecie.