Uwaga! Zmiana numerów telefonów w komendzie hufca

Druhny i Druhowie!

Z dniem dzisiejszym zmianie ulegają numery telefonów niektórych członków komendy hufca i pracowników hufca.

phm. Karol Gzyl - zastępca komendanta hufca - tel. 512 677 276
phm. Aneta Chabowska - członkini komendy hufca ds. koordynacji wewnętrznej - tel. 512 677 286
phm. Piotr Piskorski - szef biura komendy hufca - tel. 512 677 361

 

Bez zmiany służbowe numery do pozostałych członków komendy:
 
phm. Krystyna Mamak - komendantka hufca - tel. 698 147 184
phm. Zuzanna Pacholczyk - członkini komendy hufca ds. programowych - tel. 502 279 539
 
 
Czuwaj!

--
phm. Karol Gzyl
ZASTĘPCA KOMENDANTA HUFCA