420 WDW Argentum Sagitta

Drużyna wędrownicza wchodząca w skład szczepu 420 WDHiGZ.

Drużynowym jest phm. Tomasz Wachowicz (tel.: 604 107 286, tomasz.wachowicz@pragapoludnie.zhp.pl).