295 WDSH "Wataha"

Drużyna starszoharcerska wchodząca w skład Szczepu 295 WDHiGZ.

Siedzibą drużyny jest harcówka przy  Znanieckiego 9/25.
Drużynową jest pwd. Dagmara Schulta (tel.: 739 080 488, dschulta@me.com).
Przyboczną dh. Zofia Wróblewska (tel.: 788 343 828 wrvblewska@gmail.com)

Zbiórki odbywają się w piątki w godzinach 17.00 – 18.30.