295 WDSH "Wataha"

Drużyna starszoharcerska wchodząca w skład Szczepu 295 WDHiGZ.

Siedzibą drużyny jest harcówka przy  Znanieckiego 9/25.

Drużynową jest pwd. Dagmara Schulta, tel. 739 080 488, dschulta@me.com.
Przyboczną Zofia Wróblewska, tel. 788 343 828, wrvblewska@gmail.com

Zbiórki odbywają się w piątki w godzinach 17.00 – 18.30.