Słowo Kapelana

Jak co roku przed Bożym Narodzeniem bierzemy udział w akcji Betlejemskiego Światła Pokoju. Jej tegorocznym przesłaniem  są  słowa:  „Światło, które prowadzi”. Jako harcerze mamy nieść światło, które rozbłysło w betlejemskiej  grocie, w której narodził się  Zbawiciel. Mamy też podążać za światłem, które zajaśniało przy narodzinach Jezusa, który jest zwiastunem  pokoju i tolerancji, dobroci i miłości.

My harcerze z wielką radością przyjmujemy na siebie powinność zaniesienia  tego płomienia  ważnym osobistościom kraju, instytucjom świeckim i kościelnym, a także chorym w szpitalach i domach opieki. 
To nic, że to nas  kosztuje  wiele  wysiłku. Warto jednak podjąć ten trud, ponieważ światło z Betlejem rozpromienia ludzkie  oblicza, przynosi zgodę i pokój. Dlatego  nieśmy  je  z wielką radością. Niech ono będzie zwiastunem nadziei,  zwłaszcza  tam gdzie na co dzień panują konflikty i nieporozumienia.
Betlejemskie Światło Pokoju ma nas prowadzić. 
To przesłanie nawiązuje także do hasła  obecnego roku duszpasterskiego:
 „Kościół naszym domem”
Błogosławiony Jan Paweł II nauczał, że Kościół jest wspólnotą wspólnot, a  harcerstwo, w sposób szczególny, jest wspólnotą ludzi zakochanych w skautowych ideach, służących bliźnim, Ojczyźnie i Bogu. 
Na nadchodzące święta Narodzenia Pańskiego,  życzę wszystkim Druhnom i Druhom  z naszego hufca, aby  Betlejemskie Światło Pokoju spowodowało, byście w swoich środowiskach harcerskich zawsze czuli się tak, jak w swoim domu, żebyście traktowali siebie nawzajem  jak najbliższą rodzinę.
Proszę, aby drużyny przekazały też światło pokoju do swoich parafii, abyście podczas pasterki, w uroczystej procesji wraz z kapłanami,  zanieśli je do stajenki. 
Proszę również przekazać moje życzenia waszym rodzicom.

ks. Marek Zdanowicz, kapelan hufca