Przerwa w obradach Zjazdu

Na wniosek przewodniczącego ZHP hm. Adama Massalskiego zjazd podjął decyzję o przerwaniu obrad do 10 marca. Zjazd przyjął uchwałę w sprawie strategii organizacji oraz dwie uchwały zmieniające niektóre zapisy w Statucie Związku. Odrzucono projekt uchwały programowej.


W trakcie zjazdu aktywnie pracowała grupa członków naszego hufca. Naszą delegatką jest hm. Anna Michalina Gieniusz. Szefem promocji - phm. Karol Gzyl, który do swego zespołu zaprosił Monikę Bajkowską, Emila Górskiego i Michała Krassowskiego. Sekretarzem komisji strategicznej była phm. Zuzanna Pacholczyk, gośćmi zagranicznymi opiekowała się hm. Ewa Lachiewicz-Walińska, ostatniego dnia zjazdu w zespole obsługi pracowała phm. Krystyna Mamak, z sekretariatem zjazdu i innymi zespołami zjazdu współpracował hm. Adam Czetwertyński.

hm. Adam Czetwertyński