Zbiórka komendy hufca

We wtorek 29 listopada spotkała się komenda hufca, wziął w niej udział także hm. Adam Sikoń. Komenda zajęła się najważniejszymi problemami naszej harcerskiej i instruktorskiej wspólnoty.

Komenda podsumowała obie części Gali 50-lecia. Bardzo pozytywnie oceniono imprezę, jaka odbyła się 19 listopada w Centrum Promocji Kultury. Była ona, jak określono, nadspodziewnie udana. Podobały się gawędy instruktorskie oraz stare piosenki, które śpiewała sala oraz ze sceny reprezentacje "32" i "147". Wysoko oceniono zaangażowanie kręgu "Romanosy" oraz przedstawicieli Szczepu 288. Spotkanie towarzyskie 20 listopada też było bardzo udane.

Omówiono przygotowania do kursu drużynowych/przewodnikowskiego. Phm. Justyna Kaźmierczak do 6 grudnia przedstawi szczegółowy program kursu. Nie zaakceptowano pomysłu, by kurs znacznie rozszerzyć dla kandydatów na instruktorów z innych hufców. Kurs odbędzie się na terenie Wawra lub w "Jędrusiu".

Komenda podjęła decyzję, że nie będzie łączyć wigilii kręgu "Romanosy" z wigilią młodszej kadry hufca. Wigilia, w której wzięłoby udział około 150 osób, byłaby za duża, by stworzyć właściwą atmosferę. Dlatego odbędą się wigilie kadry: namiestnictwa NS, kręgu "Romanosy" i młodej kadry hufca. Odpowiedzialna za wigilię "hufcową" jest phm. Zuzia Pacholczyk.

Komendantka hufca phm. Krystyna Mamak omówiła hospitowane przez siebie biwaki. Wszystkie cztery były udane, liczne, programy były interesujące. Istnieje jednak konieczność zweryfikowania koncepcji zatwierdzania biwaków. System udzielania zgód na biwaki a następnie rozliczania ich zostanie zaprezentowany przez phm. Anetę Chabowską-Wachowicz na najbliższym spotkaniu kręgu szczepowych 6 grudnia.

Poza spisem harcerskim, który nas czeka w dniu 31 grudnia, komenda postanowiła, iż komendanci szczepów (reprezentanci środowisk) wypełnią dodatkowe ankiety na temat rozwoju drużyn i warunków, jakie do ich pracy są stwarzane przez dyrekcje szkół.

Burzliwą dyskuję wywołała informacja komendantki phm. Krystyny Mamak i skarbniczki hm. Ewy Lachiewicz o problemach finansowych hufca a przede wszystkim problemach Chorągwi Stołecznej. Komenda będzie podejmować decyzje w tych sprawach na najbliższych spotkaniach.

Hm. Adam Czetwertyński poinformował o wizytach w trzech szkołach, gdzie są zakładane nowe drużyny. Dyrektorki tych szkół bardzo pozytywnie oceniają pracę harcerską. Ściślejszej współpracy z hufcem wymagać będziemy od środowiska "28", gdzie pracuje jedna drużyna harcerska i dwie gromady zuchowe.

Komenda zaakceptowała pomysł zorganizowania obozu dla 100 harcerzy z Białorusi (pod warunkiem otrzymania dotacji Senatu RP) w bazie "31" w Stężycy w sierpniu. Komendantem będzie phm. Karol Gzyl.

Zbiórka komendy zakończyła się w późnych godzinach nocnych.

hm. Adam Czetwertyński

Tagi (kategorie):