297 WDH Luna

Drużyna działa przy parafii pw. sw. Brata Alberta przy ul. Szerokiej 2 w Wesołej.

Drużynową jest sam. Agata Pająk (agata.pajak@pragapoludnie.zhp.pl)