2 Szczep NS im. Powstańczych Oddziałów Specjalnych "Jerzyki"

Szczep Nieprzetartego Szlaku mający przynależność do Hufca ZHP Błonie.

Szczep programowo podlega Hufcowi ZHP Warszawa-Praga-Południe.

Szczep zrzesza dwie jednostki:

Żeńską Drużynę Wędrowniczą NS im. Powstańczych Oddziałów Specjalnych "Jerzyki";
Męską Drużynę Wędrowniczą NS im. Powstańczych Oddziałów Specjalnych "Jerzyki";

Komendantką szczepu jest phm. Elżbieta Wachnik