420 pWDSH Granda

Drużyna starszoharcerska wchodząca w skład Szczepu 420 WDHiGZ. Działa przy Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 45.

Drużynowym jest Filip Czyżewski

Zbiórki odbywają sie nieregularnie w piątki o godzinie 19.00

Strona drużyny http://420granda.blogspot.com/