Zespół Historyczny

Członkowie

Przewodniczący zespołu 

hm. Jacek Czajka

Zastępczyni przewodniczącego hm. Róża Karwecka

Sekretarz zespołu

hm. Leszek Adamski
Członkini zespołu hm. Grażyna Kozińska

Czonek zespołu

hm. Adam Czetwertyński
Członek zespołu

hm. Tadeusz Mandziak

Czonek zespołu

hm. Tadeusz Truchanowicz
Członkini zespołu phm.  Marta Czajka

Cele zespołu

Cele zespołu wynikają głównie z Uchwały Komendy Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe nr 28/XII z dnia 3 kwietnia 2013 roku, w sprawie powołania zespołu historycznego.

  • Archiwizacja dokumentów i pamiątek hufca.
  • Przygotowywanie publikacji o przeszłości hufca i jego środowisk
  • Organizowanie wystaw i imprez związanych z historią harcerstwa.
  • Proponowanie gromadom, drużynom i szczepom podejmowania zadań dotyczących historii i tradycji harcerskich.
  • Organizowanie konkursów historycznych dla zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów.
  • Podejmowanie innych zadań o charakterze historycznym, wypływających z inicjatywy środowisk hufca lub członków zespołu.

Plan pracy i materiały