419 WGZ NS Zielone Ludki

Gromada zuchowa wchodząca w skład szczepu 419 WDHiGZ NS. Działa przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 102 przy ul. Przedwiośnie 1.

Drużynowym jest pwd. Marcin Rosłaniec.