Szczep 160 WDHiGZ im. Marii Skłodowskiej-Curie

Szczep 160 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Szczep zrzesza pięć jednostek:Logo 160

Gromadę zuchową 160 WGZ Wolni Ciutludzie;

Gromadę zuchową 160 WGZ Uczniowie Czarodzieja;

Gromadę zuchową 160 WGZ Leprikony;

Drużynę harcerską 160 WDH Desertum;

Drużynę starszoharcerską 160 WDSH Silva.

Szczep działa przy Szkole Podstawowej Nr 72 im. Przyjaciół Grochowa przy ul. Michała Paca 44.

Komendantem szczepu jest phm. Jan Korkosz (jan.korkosz@pragapoludnie.zhp.pl),
zastępcy komendanta szczepu: pwd. Tomasz Gołuch  (tomasz.goluch@pragapoludnie.zhp.pl), pwd. Karolina Zielińska (ds. organizacyjnych), pwd. Matylda Kuczyńska (ds. programowych), phm. Katarzyna Mamak (ds. finansowych).
Kwatermistrzem szczepu jest ćw. Krzysztof Kiersnowski.

Strona szczepu na Facebooku https://www.facebook.com/pages/160-WDHiGZ/371540402862818

Szczep 160 WDHiGZ