Krąg Instruktorski Namiestnictwa Drużyn NS

Krąg Instruktorski Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku zrzesza instruktorów szczepów i drużyn NS.

Przewodniczącą kręgu jest phm. Marta Kuklińska (mmk@akdil.pl).