Krąg Instruktorów i Starszyzny "Trójka" im. x. Józefa Poniatowskiego

Krąg działa przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza przy ul. Saskiej 59.

Przewodniczącą jest hm. Ewa Lachiewicz-Walińska (ewa.lachiewicz@pragapoludnie.zhp.pl).