Instruktorski Krąg Pokoleń "Romanosy"

Krąg zrzesza 40 instruktorów seniorów i starszyzny hufca. Krąg "Romanosy" przede wszystkim zajmuje się historią hufca i harcerstwa na terenach Grochowa, Gocławia, Kamionka, Saskiej Kępy, Wawra, Rembertowa i Wesołej. Krąg wydaje publikacje książkowe na temat metodyki zuchowej i historii harcerstwa oraz kwartalnik Zuchmistrz.

Komendantką kręgu jest hm. Róża Karwecka (rozakar@interia.eu). Adres e-mail kręgu ikpromanosy@pragapoludnie.zhp.pl

Wizytówka kręgu na stronie Wydziału Seniorów i Starszyzny GK ZHP