Druga część 37. Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP zakończona

10 marca od godziny 10:00 trwała w Warszawie druga część 37. Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP. Tematem obrad były zmiany w Statucie ZHP. Zjazd zakończył obrady o godzinie 19.00.

Obrady od początku przebiegły sprawnie, delegaci omówili 20 projektów zmian w Statucie ZHP.

Delegatką reprezentującą nasz hufiec na zjeździe jest hm. Anna Michalina Gieniusz. W obsłudze zjazdu pracuje grupa instruktorów i wędrowników naszego hufca. Wiekszość z nich współpracuje z hm. Karolem Gzylem, kierownikiem Wydziału Promocji GK.

Na stronie hufca w zakładce "instruktorski blog" będzie można przeczytać relację i refleksje na temat zjazdu i zmian w statucie.

Relację ze zjazdu oglądać można przeczytać i obejrzeć na stronie zjazd.zhp.pl.

pwd. Monika Bajkowska
ćw. Michał Krassowski