2 marca spotkała się komenda hufca

W piątek 2 marca po raz kolejny w pełnym składzie spotkała się komenda hufca. W spotkaniu wzięli udział namiestnicy oraz przedstawiciel komisji rewizyjnej hufca.

W czasie kilkugodzinnego posiedzenia:

  • - Komenda podsumowała rajd Olszynka Grochowska. Rajd oceniono jako udany. Zauważono duży wkład komendanta rajdu phm. Piotra Piskorskiego w organizację imprezy. Najwyżej oceniona została „Podchorążówka”, najniżej – trasa starszoharcerska. Omówiono krytyczne głosy, jakie zostały przekazane organizatorom w ewaluacji imprezy. Komenda uznała, że kolejny rajd musi być przygotowany w porozumieniu z namiestnictwami. Komenda hufca podziękowała organizatorom – Szczepowi 211 WDHiGZ.

  • - Komendantka phm. Krystyna Mamak zwróciła uwagę na konieczność lepszego koordynowania działań hufca z organizatorami dzielnicowych uroczystości bitwy pod Olszynką, w tym z parafią przy pl. Szembeka.

  • - Potwierdzono, że z powodu nakładania się terminów imprez hufca Ekstremalne Powitanie Zieleni zostaje przeniesione na 31 marca. Organizatorem EPZ jest Szczep 32 WDHiGZ.

  • - Hm. Karol Gzyl przedstawił przebieg plebiscytu GK ZHP „Niezwyczajni, jakich wielu” i sukces, jaki w tym plebiscycie odniósł w kategorii „instruktorzy NS” hm. Adam Sikoń.

  • - Komenda nie podjęła ostatecznej decyzji o uczestniczeniu w łódzkim spotkaniu „Dobre hufce, dobre praktyki”. Komendantka hufca będzie jednak starała się, aby przedstawiciele hufca w tej imprezie (17-18 marca) uczestniczyli.

  • - Przedyskutowano koncepcję zorganizowania hufcowego Centrum Wolontariatu. Komenda uznała, że zadania, jakie miałoby podejmować Centrum, można realizować w hufcu w innym trybie nie tworząc zespołu, angażującego dodatkowo kadrę hufca.

  • - Komenda przyjęła do wiadomości regulamin hufcowego konkursu na „Zastęp na medal”.

  • - Skarbniczka hufca hm. Ewa Lachiewicz-Walińska poinformowała o inicjatywach chorągwi, między innymi projekcie dla zuchów i harcerzy dotyczącym oszczędzania i praw konsumenckich oraz możliwości organizowania campingów dla kibiców, przyjeżdżających na EURO 2012.

  • - Rozmawiano o wielu innych problemach, m.in. konieczności lepszego motywowania drużynowych, warsztatach dla instruktorów szczepów oraz zapisach na blogu hufca i liście, jaki od jednego z rodziców otrzymała Komendantka na temat rajdu Olszynka Grochowska.

Tagi (kategorie):