Hm. Adam Sikoń niezwyczajnym, jakich wielu

W tym samym dniu, 25 lutego, gdy nasze zuchy i harcerze przemierzali trasy 53 Rajdu Olszynka Grochowska, w godzinach popołudniowych odbyła się gala zorganizowana przez GK ZHP z okazji Dnia Myśli Braterskiej. W jej trakcie podsumowano plebiscyt i wręczono statuetki "Niezwyczajny 2011" najpopularniejszym kandydatom.

Z dziewięćdziesięciu zgłoszonych instruktorów wybrano po pięciu kandydatów do każdej z pięciu kategorii. W kategorii instruktorzy Nieprzetartego Szlaku zwyciężył nasz namiestnik drużyn NS i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca hm. Adam Sikoń. Poza statuetką jednym z wyróżnień jest możliwość spotkania z małżonką Prezydenta RP panią Anną Komorowską. Nagrody druhowi Adamowi wręczył minister Jarosław Duda, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Druh Adam podziękował hm. Adamowi Czetwertyńskiemu, który zgłosił jego kandydaturę, wszystkim, którzy na niego głosowali, w tym współpracownikom z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W filmie, przedstawiającym jego sylwetkę, podkreślono, jak wpływa na rzeszę instruktorów, którzy zdecydowali się pracować w Nieprzetartym Szlaku Hufca Praga-Południe.

Na sali w czasie gali obecna była komendantka hufca hm. Krystyna Mamak, grupa instruktorów hufca i przyjaciół druha Adama oraz jego córka Agnieszka. Organizatorem całej gali był zastępca komendanta naszego hufca hm. Karol Gzyl.