Komenda hufca 2/3 lutego

2 lutego rozpoczęła się a 3 lutego około 1 w nocy skończyła się zbiórka komendy hufca. Poza członkami komendy wzięli w niej udział namiestnicy oraz Komendant Chorągwi. Zbiórka odbyła się w naszej częściowo odnowionej siedzibie przy Wale Miedzeszyńskim.

Podstawowym tematem komendy było omówienie problemów związanych z siedzibą hufca. W sprawie uregulowania stanu prawnego siedziby wypowiedzieć się muszą w najbliższym czasie władze miasta i dzielnicy. Hm. Waldemar Kowalczyk naświetlił uczestnikom zbiórki sytuację prawną poszczególnych działek zajmowanych przez ZHP na terenie Warszawy, w tym działki zwanej w skrócie „Nurt”. Komenda wyraziła zainteresowanie dalszym funkcjonowaniem hufca przy Wale Miedzeszyńskim.

Komendantka hufca phm. Krystyna Mamak podsumowała zimowisko hufca w Wiśle. Zostało ono bardzo dobrze zorganizowane i przeprowadzone. Zimowiska hufca cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W przyszłym roku planuje się wyjazd 100-osobowej grupy w to samo miejsce. Komenda hufca sprawdzi, czy wszyscy uczestnicy zimowiska (zgodnie z ich deklaracją) są członkami ZHP.

Komendantka kursu phm. Justyna Kaźmierczak omówiła przebieg kursu drużynowych/ przewodnikowskiego. W ciągu tygodnia zostaną uregulowane wszystkie zaległości związane z wpłatami za kurs. Kurs uznano za udany, pozytywnie oceniono uczestników, których niektóre zachowania zrzucono na karb ich młodego wieku. Ponieważ w przeważającej liczbie są to przyboczni, w przyszłości będą oni dobrymi drużynowymi. Kurs trwa, rozpoczęły się wizytacje zbiórek, prowadzonych przez kursantów, odbędzie się szkolenie samarytańskie, zakończenie kursu zaplanowano na drugą sobotę kwietnia.

Burzliwa dyskusja rozgorzała na temat jednolitych lub odrębnych arkuszy wizytacyjnych namiestnictw i innych zespołów wizytujących tak kursantów, jak drużyny. Nie podjęto ostatecznych decyzji w tej sprawie.

Członkini komendy ds. programowych phm. Zuzanna Pacholczyk przedstawiła stan przygotowań do dwóch najbliższych imprez hufcowych – Dnia Myśli Braterskiej (spotkania kadry 21 lutego, godz. 18.30, Saska Kępa) i Rajdu Olszynka Grochowska (25 lutego, apel o 9.00). Uczestnicy rajdu muszą być wpisani do ewidencji ZHP.

Zastępca komendanta hufca hm. Karol Gzyl omówił wstępną koncepcję Zlotu Hufca (2/3 czerwca). Zlot odbędzie się z noclegiem w małych namiotach (także dla zuchów) nad Świdrem. Wpłata za zlot wyniesie 45 złotych.

Komenda Hufca przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia namiestnictwa starszoharcerskiego. W skład wejdą drużyny starszoharcerskie, wędrownicze i wielopoziomowe. Namiestnikiem zostanie pwd. Tomasz Wachowicz. Nową namiestniczką zuchową zostanie pwd. Paulina Janowska. Na wniosek wszystkich namiestników zostaną też mianowani nowi instruktorzy namiestnictw. Uroczyste przekazanie namiestnictw odbędzie się w trakcie zbiórki kadrowej z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

Omówiono problemy kadrowe, m.in. funkcjonowanie Komisji Stopni Instruktorskich, której niektórzy członkowie działają niesystematycznie, oraz perspektywę utworzenia szczepów 147 i 160. Nadzorować te sprawy będzie hm. Adam Czetwertyński.

Komenda zapoznała się z problemami, jakie środowiska napotykają przy wpisywaniu swych członków do ewidencji. Spis, jaki został zrobiony, porównany będzie z ewidencją. Aktualnie spisano „na papierze” 1287 członków hufca, lecz nie ma wśród nich części kadry. Jedna drużyna nie złożyła arkusza spisowego i jeżeli nie jest wpisana do ewidencji elektronicznej, będzie musiała być rozwiązana. Sprawą ewidencji zajmuje się phm. Aneta Chabowska-Wachowicz.

Hm. Karol Gzyl przedstawił koncepcje zmian w budżecie hufca w związku z ograniczeniem przychodów, propozycję nowego sposobu ewidencjonowania kosztów, plan spotkania z szefami zespołów instruktorskich (14 lutego) oraz informację o komunikacji wewnątrz hufca.

Na zbiórce omawiano jeszcze kilka innych pomniejszych problemów hufca.

ac, kg

 

 

Tagi (kategorie):